« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Obce Písecko - Návrh rozpočtu 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obce Písecko - Návrh rozpočtu 2017
SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO —NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> PŘÍJMY
<br> 4116 dotace ÚP 217 880
<br> 4116 dotace MAP 2 290 245
<br> 4121 příspěvky od obcí 283 220 3900 2324 příspěvek CSS 677 160 6409 2111 příjmy z vl.činnosti 100 000 6310 2141 úroky 1 495 Celkem příjmy 3 570 000,- Kč VÝDAJE 2143 5164 nájemné 16 000 6310 5163 bankpoplatky 16 720 3639 5011 mzdy VPP 164 000 3639 5031 SP VPP 41 000 3639 5032 ZP VPP 15 000 6409 5011 mzdy 360 000 6409 5031 SP 90 000 6409 5032 ZP 32 400 3900 5011 MAP- mzdy 637 000 3900 5021 MAP dohody 59 850 3900 5031 MAP SP 159 250 3900 5032 MAP ZP 57 400 3900 5137 MAP drobmajetek 20 000 3900 5139 materiál 40 000 3900 5162 telefony 15 000 3900 5164 nájemné 50 000 3900 5169 služby 160 000 3900 5173 cestovné 42 500 3900 5175 občerstvení 50 000 3900 5021 odměny 100 000 3900 5011 CSS + mzdy 532 000 3900 5031 CSS * SP 133 000 3900 5032 CSS * ZP 47 880 6409 5366 splátka KÚ 328 000 6409 5038 zák.poj.zam.45 000 6409 5137 drobmaj.10 000 6409 5139 materiál 10 000 6409 5161 poštovné 8 000 6409 5162 služby telekomunikací 20 000 6409 5164 nájemné 12 000 6409 5169 služby 83 000 6409 5173 cestovné 10 000 6409 5175 občerstvení 5 000
<br> Celkem Výdaje 3 370 000,- Kč
<br> 8115 Financování 200 000,— Kč
<br> V Písku 13.10.2016
<br> K předloženému návrhu rozpočtu se mohou občané všech obcí,které jsou členy Svazku obcí regionu Písecko vyjádřit písemně na adresu: Svazek obcí regionu Písecko,Velké nám.114,397 01 XXXXX do X.XX.XXXX nebo osobně na veřejném zasedání Valné hromady,které se bude konat 9.11.2016 v Domě Kultury v MjIevsku <.>
<br> Vyvěšeno: „Z % 723_2910 145 Svéšeno: C? <.>,ff „fy 7/6
<br> Zveřejněno na úřední desce: !% fď,!; 67 7;

Načteno

edesky.cz/d/2625884


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz