« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č.5/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.5/2017
Obec Rakovice KEO-W 1.11.60/ UCGGX
<br> Rozpočtové opatření č.5 I 2017 Zpracovanoz 25%"
<br> strana: 1 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3639 0130 000 173 000,00 -1056,00 17194400 Pozemky Paragraf 3039 celkem: 173 000,00 -1 055,00 171 944,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 2) 000000000 0000 6171 5137 000 10 000,00 7 730,00 17 780,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 3) 000000000 0000 6171 5139 000 40 000,00 -7 700,00 32 220,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 6171 celkem: 50 000,00 0,00 50 000,00 činnost místnisprávy * 4) 000000000 0000 6310 5163 000 2 428,00 -1 273,00 1 155,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6310 celkem: 2 428,00 -1 273,00 1 155,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 5) 000000000 0000 0399 5362 000 0,00 1 273,00 1 273,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Paragraf 6399 celkem: 0,00 127300 1 273,00 Ostatnítínanční operace * Org: 0000 celkem: 225 428,00 -1 055,00 224 372,00 5) 000000000 4156 3539 5329 000 30 000,00 1 050,00 31 056,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú Paragraf 3639 celkem: 30 000,00 1 056,00 31 056,00 Komunálníslužby a územní rozvoj jinde nezař * Org: 4156 celkem: 30 000,00 1 055,00 31 056,00 VÝDAJE celkem 255 425,00 0,00 255 428,00
<br> Důvodová zpráva !( rozpočtovému opatření č.512017
<br> V souladu s ustanovením % 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno místostarostou dne: 2.5.2017
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX dne: X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2625883


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz