« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č.2/2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.2/2017
Obec Rakovice ' KEO-W 1.11.23/ UcOBx
<br> Rozpočtové opatření č.2 I 2017 Zpracovano; 1220" strana.1 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3639 5229 000 8 000,00 -66,00 793490 Ostneinvestičnítransfery nez 2) 000000000 0000 3639 5329 000 8 000,00 -8 000,00 0,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú Paragraf 3639 celkem: 15 000,00 -8 066,00 7 934,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 3) 000000000 0000 6171 5041 000 4 000,00 137,00 4 137,00 Odměny za užití duševního víastnictví 4) 000000000 0000 6171 5136 000 1 000,00 437,00 863,00 Knihy,učební pomůckyatisk Paragraf 6171 celkem: 5 000,00 0,00 5 000,00 Činnost místní správy * 5) 000000000 0000 6310 5163 000 4 000,00 -1 572,00 2 428,00 Služby pEHĚŽHÍCh ústavů Paragraf 6310 celkem: 4 000,00 -1 572,00 2 428,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 6) 000000000 0000 6399 5362 000 1 000,00 -1 000,00 0,00 Piatby XXXX a poplatků státnímu rozpočtu Paragraf XXXX celkem: X XXX,00 -1 000,00 0,00 Ostatnífinanční operace * 7) 000098193 0000 0402 5364 000 0,00 1 572,00 1 572,00 Vratky veř.rozp„ústiúrtransferů poskv min.rozp.obd Paragraf 6402 celkem: 0,00 1 572,00 1 572,00 Fínančnívypořádání minulých let * 8) 000000000 0000 5409 5363 con 0,00 1 000,00 1 000,00 úhrady sankcí jiným rozpočtům Paragraf 6409 celkem: 0,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: 26 000,00 -8 066,00 17 934,00 9) 000000000 4153 3639 5329 000 0,00 8 068,00 8 006,00 Ostneinvesttransfery veřejný Paragraf 3639 celkem: 0,00 8 065,00 8 006,00 Komunální služby a územní rozvojjinde nezař * Org: 4153 celkem: 0,00 8 066,00 8 066,00 VÝDAJE celkem 26 000,00 0,00 26 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.212017
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazat...

Načteno

edesky.cz/d/2625882


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz