« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočtové opatření č.14/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.14/2018
Obec Rakovice
<br> KEO-W 1.11.255 / UcOBxp
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 30.11.2018 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.14
<br> WDAJE Rozpočet Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před zmenou Změna po změně Popis
<br> X) 000000000 0000 1031 5137 000 10 000,00 -5 000,00 5 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-les 2) 000000000 0000 1031 5139 000 98 600,00 1 000,00 99 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3) 000000000 0000 1031 5169 000 223 400,00 15 000,00 238 400,00 Nákup ostatních služeb 4) 000000000 0000 1031 5171 000 10 000,00 -10 000,00 0,00 Opravy a udržování 5) 000000000 0000 1031 5173 000 9 000,00 -1 000,00 8 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> Paragraf 1031 celkem: 351 000,00 0,00 351 000,00 Pěstební činnost * 6) 000098187 0000 6115 5021 000 1 125,00 11 800,00 12 925,00 Ostatníosobní výdaje volby 7) 000098008 0000 6115 5139 000 4 158,00 -3 800,00 358,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> Paragraf 6115 celkem: 5 283,00 8 000,00 13 283,00 Volby do zastupitelstev územních samospráv * 8) 000098008 0000 6118 5021 000 20 904,00 -8 000,00 12 904,00 Ostatní osobní výdaje
<br> Paragraf 6118 celkem: 20 904,00 -8 000,00 12 904,00 Volba prezidenta republiky * 9) 000000000 0000 6171 5154 000 40 000,00 4 000,00 44 000,00 Elektrická energie 10) 000000000 0000 6171 5162 000 35 000,00 1 500,00 36 500,00 Služby elektronických komuněkací 11) 000000000 0000 6171 5166 000 5 000,00 -2 000,00 3 000,00 Konzultační,poradenské a práv 12) 000000000 0000 6171 5169 000 55 000,00 700,00 55 700,00 Nákup ostatních služeb 13) 000000000 0000 6171 5173 000 10 000,00 -2 000,00 ' 8 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 14) 000000000 0000 6171 5191 000 2 000,00 -700,00 1 300,00 Zaplacené sankce 15) 000000000 0000 6171 5365 000 2 000,00 -1 500,00 500,00 Platby daní a poplatků krajům <.>
<br> Paragraf 6171 celkem: 149 000,00 0,00 149 000,00 Činnost místní správy *
<br> Změny za paragraf celkem 526 187,00 0,00 526 187,00 VÝDAJE celkem 14 840 000,00 0,00 14 840 000,...

Načteno

edesky.cz/d/2625880


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz