« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Rozhodnutí o povolení "Kanalizace a ČOV Dolní Žďár - Horní Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190114120037691 Kř 11 1 2019
Městský úřad Jindřichův Hradec
<br> odbor životního prostředí IE Klášterská 135/11,377 01 Jindřichův Hradec
<br> spis zn: OZP/5398/2018 Jindřichův Hradec,dne 11.1.2019
<br> čj.OŽP/1640/19/Kř—23
<br> oprávněné úřední osoby: Ing.XXX XXXXX,Ph.D <.>,DiS.Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXXXXX
<br> e-mail: j.kolar©jh.cz
<br> Věc: Kanalizace a ČOV Dolní Ždár-Horní Lhota VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec,odbor životního prostředí,jako správní orgán příslušný podle © 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,který je věcně příslušným vodoprávním úřadem dle ustanovení š 104 odst.1 písm.c) á 5 106 zákona č.254/2001 Sb.o vodách,a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o vodách),místně příslušný vodoprávní úřad dle X XX odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění zákona č.413/2005 Sb <.>,s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení 5 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,investoru stavby <,>
<br> Obec Dolní Žďár,IČ: 00512958 Dolní Žďár 30,378 02 Stráž nad Nežárkou v zastoupení M Projekt CZ s.r.o <.>,IČ: 03508544 17.listopadu,562 01 Ústí nad Orlicí
<br> vydává
<br> I.povolení dle 8 8 odst.1 písm.c) zákona o vodách k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV pro 200 EO Dolní Ždár — Horní Lhota na pozemku p.č.305/3 a 305/5 k.ú.Horní Lhota u Lásenice do vod povrchových,řeky Nežárky souřadnice Výústního objektu (přibližně): y-717402,x—1158438 na pozemku p.č.542 k.ú.Horní Lhota u Lásenice,ČHP: 1—07—03—0530—0-00 - Nežárka,HGR 6510 — Krystalinikum v povodí Lužnice,obec Dolní Žďár,okres Jindřichův Hradec,kraj Jihočeský V množství:
<br> Qprům - 0,32 1.51,Qmax 0,67 1.5'1,max.834 m3.1něsíc"1,10 00911131-015l
<br> o znečištění:
<br> BSK5 „p“ 40 mg.1'1 „m“ 80 mg.1'1 0,4 t.rok“I CHSKC,„p“ 150 mgí—1 „m“ 220 mgr1 1,5 trek-* NL „p“ 50 mgI1 „m“ 80 mg.1'l 0,50 t.rok'1
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2625257

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz