« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 4 z VH ze dne 17. 12. 2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 4 z VH ze dne 17. 12. 2015
Zápis č.4/2015
<br> z 4.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 17.12.2015 od 13.00 hod.v Kulturním domě v Mirovicích <.>
<br> Přítomno : 19 zástupců obcí a měst / dle přiložené presenční listiny / <.>
<br> Omluveni : pp.dle presenční listiny
<br> Dále přítomni : p.Chaloupková – WEBHOUSE,Ing.XXXXXX XXXXXXXX obchodní ředitel PKV <,>
<br> Ing.Vacke,XXXXX XXXXX,MAS Brána Písecka
<br> Za kancelář DSO SP pp.Ing.Vodička,Veselá
<br> Program jednání „
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH.3.Čerpání rozpočtu DSO SP k 30.11.2015,informace o rozpočtových opatřeních <.>
<br> 4.Schválení členských příspěvků na rok 2016
<br> 5.Schválení rozpočtu DSO SP na rok 2016
<br> 6.Inventarizace majetku a závazků DSO SP k 31.12.2015
<br> 7.schválení zprávy o činnosti v r.2015 a návrh plánu kontrolní činnosti KRK DSO SP na rok 2016
<br> 8.POV Jč.kraje DT 7 na r.2016
<br> 9.Různé
<br> Před zahájením jednání VH DSO SP požádal předseda p.Bárta o vystoupení zástupce firmy PKV <.>
<br> Ing.Vodrážka představil organizaci,zajišťující průkazy energetické náročnosti (PENB ) budov podle
<br> zákona 406/2000 Sb.Starostům předal písemné materiály o firmě.Energetický specialista firmy PKV
<br> pro města a obce je DiS XXXXXX XXXXXXXX ( tel.XXX XXX XXX ),na kterou se mohou starostové obrátit
<br> budou-li potřebovat průkaz na budovy v majetku obce <.>
<br> K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta.Přivítal přítomné zástupce obcí a měst a hosty,konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zástupců,seznámil s programem jednání a navrhl jeho případné doplnění či změnu.Bylo navrženo sloučit bod č.7 programu s bodem č.3.Jako ověřovatele zápisu navrhl pí.Hlavínovou a p.Čelakovského.K návrhu programu 4.jednání VH a k navrženým ověřovatelům nebyly vzneseny připomínky ani pozměňující návrhy <.>
<br> Usnesení č.1/2015:
<br> Valná hromada schvaluje program 4.jednání a ověřo...

Načteno

edesky.cz/d/2623759


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz