« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 3 z VH ze dne 15.10.2015

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z VH 3 DSO z 15_10_2015 doplněk
RE: Zápis z valné hromdy DSO ze dne 15.10.2015 From Obec Čížová To 'Dobrovolný svazek obcí severního Písecka'; 'Blanka Hlavínová'; 'DSO-Veselá'; 'Dušan Ország'; 'Eva Hospasková'; 'František Voldán'; 'Helena Dandová'; 'Ing Miroslav Sládek'; 'Ing.Jaroslava Strnadová'; 'Ing.František Vodička 2'; 'Iva Chaloupková'; 'Jan Mára'; 'Jiří Bláha'; 'Jiří Lejčar'; 'Jiří Pont'; 'Josef Pobříslo'; 'Králova Lhota'; 'Lada Hašková'; 'Lada Hašková'; 'Libuše Bělová'; 'Lubomír Málek'; 'Marcela Vašínová'; 'Martina Mikšíčková'; 'Mgr.Josef Vaněček'; 'Miroslav Sedláček'; 'Obec Čimelice'; 'Obec Nerestce'; 'Obec Vráž'; 'Roman Maňák'; 'Slavomír Harbáček'; 'Vladimír Čelakovký'; 'Vladimír Čelakovský'; 'Vladimír Huptych'; 'Vladimír Macoun' Recipients severni.pisecko@iol.cz; obec.lety@volny.cz; financni.dso@mirovice-mesto.cz; starosta-ostrovec@seznam.cz; ouvarvazov@seznam.cz; obec@predotice.cz; minice@volny.cz; mirek.sladek@email.cz; dobev@obecdobev.cz; st.dozor@seznam.cz; chaloupkova@obce.cz; starosta@orliknadvltavou.cz; starosta@drhovle.cz; ovpisek@kscm.cz; obec.kozli@seznam.cz; ls.nevezice@seznam.cz; ou.kralovalhota@c-mail.cz; podatelna@horosedly.cz; horosedlypi@tiscali.cz; ou.boudy@volny.cz; obec.kestrany@seznam.cz; cerhonice@centrum.cz; starosta@mirotice.cz; obecmyslin@seznam.cz; ou.rakovice@c-box.cz; cimelice@obce.cz; nerestce@volny.cz; vraz@volny.cz; obecprobulov@seznam.cz; smetanovalhota@centrum.cz; vladimir.celakovsky@seznam.cz; celakovsky.obec@seznam.cz; starosta.vraz@volny.cz; macoun@quick.cz Vážení.V zápise vypadly nuly.Dle návrhu by se měl zvětšit retenční prostor ÚN XXXXX o XX milionů mX.Podstatné je však,že by to dělalo 1,3 m.Nic se neděje,novináři pouštějí do éteru daleko větší nepřesnosti.  S pozdravem   T.Korejs   From: Dobrovolný svazek obcí severního Písecka [mailto:severni.pisecko@iol.cz] Sent: Wednesday,October 21,2015 11:36 AM To: XXXXXX XXXXXXXXX ; DSO-Veselá ; XXXXX XXXXXX ; XXX XXXXXXXXXX ; XXXXXXXXX XXXXXX ; XXXXXX XXXXXXX ; XXX XXXXXXXX XXXXXX ; Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX...
Zápis z 3_valné hromady DSO ze dne 15 10 2015 (2)
Zápis č.3/2015
<br>
z 3.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,která
<br> se konala dne 15.10.2015 od 13.00 hod.v restauraci Na Hvížďalce v Čimelicích <.>
<br>
Přítomno : 23 zástupců obcí a měst / dle přiložené presenční listiny / <.>
<br> Omluveni : pp.dle presenční listiny
<br>
<br> Dále přítomni : p.Chaloupková – WEBHAUSE
<br> Za kancelář DSO SP pp.Ing.Vodička,Veselá
<br>
<br> Program jednání „
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH <.>
<br> 3.Čerpání rozpočtu DSO SP k 30.9.2015,informace o rozpočtových opatřeních <.>
<br> 4.POV Jč.kraje 2015
<br> 5.Den malých obcí
<br> 6.Inventarizace majetku
<br> 7.Různé
<br> K bodu 1 :
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta.Přivítal přítomné zástupce obcí a měst a hosty <,>
<br> konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny zástupců,seznámil s programem jednání a navrhl jeho
<br> případné doplnění či změnu.Jako ověřovatele zápisu navrhl pí.Evu Hospaskovou a pí.Martinu
<br> Mikšíčkovou.K návrhu programu 3.jednání VH a k navrženým ověřovatelům nebyly vzneseny
<br> připomínky ani pozměňující návrhy <.>
<br>
<br> Usnesení č.1/2015:
<br> Valná hromada schvaluje program 3.jednání a ověřovatele zápisu pí.Hospaskovou a
<br> pí.Mikšíčkovou
<br> Hlasování pro 21,zdržel se 2,proti 0 <.>
<br>
<br> K bodu 2:
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od posledního jednání VH podal p.Bárta / zpráva tvoří součást originálu
<br> zápisu /.Ke zprávě nebyly vzneseny dotazy ani připomínky <.>
<br>
<br> Usnesení č.2/2015 :
<br> Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti od 2.zasedání VH
<br> Hlasování : pro 23,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br>
<br> K bodu 3
<br> Informoval p.Bárta a pí.Veselá.Čerpání rozpočtu: k 30.9.2015 : příjmy 98,58 % výdaje 38,19 %
<br> Na běžném účtu je 614 564,43 Kč Rozpočtová opatření: 1 – 4 <.>
<br> V diskusi nebyly vzneseny připomínky ani dotazy <.>
<br>
<br>
Dne 15.10.zasedala Kontrolní a revizní komise.Zprávu přednesl p Ha...

Načteno

edesky.cz/d/2623758

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz