« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 1 z VH ze dne 24. 4. 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 1 z VH ze dne 24. 4. 2014
Zápis č.1/2014
<br> z 1.jednání valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,konaného dne 24.4.2014 od 13.00 hod.v Motorestu Předotice <.>
<br> Přítomno 19 zástupců měst a obcí /dle přiložené prezenční listiny/
<br> Omluveni : pp.Hlavínová,Synek,Mgr.Vaněček,Macoun,Maňák,Ing.Sládek,Huptych,Vašínová
Přizváni : pp.Dr.Lejtar- KRK DSO SP,Ing.Vacke – MISYS,Mgr.Očásková – SORP <,>
<br> Adámková – ORP Písek,Chaloupková – WEBHAUSE
<br> Za kancelář DSO SP pp.Ing.Vodička,Veselá,Chourová
<br> Program jednání :
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání valné hromady <.>
<br> 3.Schválení závěrečného účtu a výsledku přezkoumání hospodaření DSO SP za r.2013 <.>
<br> 4.Schválení žádosti o přezkoumání hospodaření DSO SP za r.2014 Jč.KÚ <.>
<br> 5.Schválení výsledku inventarizace majetku a závazků DSO SP k 31.12.2013 <.>
<br> 6.Čerpání rozpočtu DSO SP k 31.3.2014,informace o rozpočtových opatřeních <.>
7.POV Jč.kraje 2014,změna parametrů žádosti DSO SP z DT 6 <.>
<br> 8.Řešení údržby naučné stezky Zvíkov – Orlík <.>
<br> 9.Informace ze Dnu malých obcí <.>
<br> 10.Různé <.>
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.Bárta,přivítal přítomné zástupce obcí a přizvané hosty,konstatoval přítomnost 19 zástupců členských obcí tj.nadpoloviční většiny.Vyzval Ing.Vackeho k podání informace o aktualizaci MISYS <.>
Ing.Vacke nabídl novou verzi aktualizace systému MISYS a doplnění dle individuelních požadavků obcí s tím že po dohodě je možno aktualizaci provádět v nejbližší době <.>
K bodu 1:
<br> P.Bárta seznámil s programem dnešního jednání,vyzval k jeho případnému doplnění nebo změně,jako ověřovatele navrhl pp.Ing.Strnadovou a Harbáčka,zapisovatelkou určil p.Chourovou <.>
Usnesení č.1/2014:
<br> Valná hromada schvaluje program 1.jednání a ověřovatele zápisu pp.Ing.Strnadovou a Harbáčka <.>
<br> Hlasování : pro 18,zdržel se 1,proti 0 <.>
<br> K bodu 2 :
<br> Zprávu o činnosti DSO SP od 4.jednání VH dne 5.12.2...

Načteno

edesky.cz/d/2623752


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz