« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 1 z VH ze dne 11. 4. 2013

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 1 z VH ze dne 11. 4. 2013
Zápis č.1/2013
<br> z 1.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 11.4.2013 od 13.00 hod.v restauraci Lety <.>
<br> Přítomno : 23 zástupců členských měst a obcí /dle přiložené prezenční listiny/
<br> Omluveni : pp.Synek,Maňák Ing.Sládek
<br> Dále přítomni : p.Chaloupková WEBHAUSE
<br> Pracovníci Oddělení dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR Č.Budějovice
<br> pp.Vondráčková,Ing.Langer
<br> Zástupce fy Luminer Lights p.Dvořák
<br> P.XXXXX XXXXXXXX,ORP Písek
<br> Za kancelář DSO SP pp.Ing.Vodička,Veselá,Chourová <.>
<br> Program jednání :
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH <.>
<br> 3.Schválení účetní závěrky k 31.12.2012 <.>
<br> 4.Schválení závěrečného účtu a výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SP za rok 2012 <.>
<br> 5.Schválení žádosti o přezkoumání hospodaření DSO SP za r.2013 Jč.KÚ <.>
<br> 6.Schválení výsledku inventarizace majetku a závazků DSO SP k 31.12.2012 <.>
<br> 7.Informace k rozpočtovému opatření č.5/2012 <.>
<br> 8.Čerpání rozpočtu DSO SP k 31.3.2013,návrh rozpočtového opatření,projednání změny Statutu DSO SP <.>
<br> 9.Dotace z POV Jč.kraje pro rok 2013 <.>
<br> 10.Informace ze Dnu malých obcí <.>
<br> 11.Různé <.>
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO SP p.XXXXXX XXXXX.Přivítal přítomné a navrhl před vlastním jednáním valné hromady uvést prezentaci a informace přítomných hostů <.>
<br> 1.P.Chaloupková
<br> Upozornila na podvodné e-maily s nabídkou domén,obchodních nabídek a dalších
<br> informací,upozornila na nebezpečí při stahování různých cizích fotografií,informovala o soutěži Zlatý erb,kde obec Mišovice postoupila až do celostátního kola.Nabídla obcím spolupráci při zpracování zákonných hlášení a registrů – informace všem zašle <.>
<br> 2.Oddělení dozoru MV ČR :
<br> Pracovníci nabídli metodické materiály a vzory – jsou k dispozici v kanceláři DSO SP <.>
<br> Informovali o možnostech metodické pomoci při tvorbě...

Načteno

edesky.cz/d/2623748

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz