« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis č. 3 z VH ze dne 27. 9. 2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 3 z VH ze dne 27. 9. 2012
Zápis č.3/2012
<br> ze 3.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo dne 27.9.2012 od 13.00 hod.v Drhovelské hospodě v obci Drhovle <.>
<br> Přítomno : 21 zástupců měst a obcí Ing.Sládek později až k bodu 9 – Různé/ <.>
<br> Omluvena p.Hlavínová
<br> Dále přítomni : zástupci firmy Atlas – právní systém – pp.Dočkal,Pejsar
<br> p.Ing.Princ – JVS
<br> p.Chaloupková WEBHAUSE
<br> p.Adámková – ORP Písek
<br> p.Ing.Jíška SOU Písek
<br> za kancelář DSO SP pp.Ing Vodička,Veselá,Chourová
<br> Program : Prezentace firmy ATLAS SOFTWARE
<br> Informace a nabídka p.Ing.Jíšky z SOU Písek <.>
<br> 1.Zahájení,schválení programu,určení ověřovatelů <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH <.>
<br> 3.Čerpání rozpočtu DSO SP k 31.8.2012,návrh rozpočtového opatření <.>
<br> 4.Zpráva o čerpání dotací z POV Jč.kraje 2012 <.>
<br> 5.Příprava žádostí obcí a DSO SP z POV Jč.kraje na rok 2013 <.>
<br> 6.Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO SP v r.2012 <.>
<br> 7.Návrh Dodatku č.2 ke Statutu DSO SP <.>
<br> 8.Vyhodnocení cykloakcí v r.2012,návrh na rok 2013 <.>
<br> 9.Různé <.>
<br> Jednání zahájil a řídil předseda DSO p.Bárta,přivítal přítomné a přizvané hosty,konstatoval nadpoloviční většinu přítomných zástupců členských obcí svazku a představil prezentující
<br> firmy <.>
<br> Zástupci fy Atlas předvedli a nabídli právní informační systém CODEXIS.Jednou z variant je instalace software v kanceláři DSO s přenosem na jednotlivé obce.DSO by na základě požadavků obcí tento program zajistil.Informace lze získat v kanceláři DSO <.>
<br> P.Ing.Jíška z SOU Písek informoval o rozvozu informačních skříněk,nabídl jejich případné
<br> zasklení a další mobiliář pro obce <.>
<br> K bodu 1 :
<br> P.Bárta seznámil s programem,navrhl jeho případné doplnění nebo změnu,jako ověřovatele zápisu navrhl pp.Vašínovou a Soukupa,zapisovatelkou určil p.Chourovou <.>
<br> Usnesení č.17/2012 :
<br> Valná hromada schvaluje program jednání a ověřo...

Načteno

edesky.cz/d/2623746


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz