« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Vyrozumění a výzva osobám potencionálně zúčastněných na řízení ZEVO Chotíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění a výzva ZEVO Chotíkov
č.j.59 A 2/2019 _ 45
<br> VÝZVA
<br> Krajský soud v Plzni v právní věci
<br> žalobce: Děti Země — Klub za udržitelnou dopravu,IČO 67010041 sídlem Cejl 866/ 50:1,Zábrdovice,602 00 Brno
<br> proti
<br> žalovanému: Krajský úřad Jihočeského kraje
<br> sídlem U zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.11.2018,č.j.KUJCK 38903/2018
<br> I.vyrozumívá
<br> osoby,které přichází v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení
<br> o XXX,že u Krajského soudu v Plzni probíhá řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.11.2018,Č.j.KUJCK 38903/2018.Napadeným rozhodnutím žalovaný částečně změnil a ve zbytku potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Nýřany,odboru výstavby,ze dne 1.6.2012,sp.zn.OV-Asch/4953/2012,č.j.OV-Asch/12440/2012,týkající se umístění stavby „Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov)“ <.>
<br> II.vyzývá výše uvedené osoby,aby nejpozději do 4.2.2019 písemně oznámily ke shora uvedené spisové značce,zda v tomto řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení <.>
<br> Poučení:
<br> Podle $ 34 odst.1 s.ř.s.jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby,které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím,že rozhodnutí nebylo vydáno,a ty,které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu,nejsou-li účastníky avýslovně oznámily,že budou vřízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat <.>
<br> Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření,nahlížet do spisu,být vyrozuměna onařízeném jednání a žádat,aby jí bylo při jednání uděleno slovo.Doručuje se jí žaloba,usnesení o přiznání odkladného účinku,usnesení o předběžném opatření a rozhodnutí,jímž se řízení u soudu končí.Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat jeho předmětem ($ 34 ' odst.3 s.ř.s.) <.>
<br> Oznámení o uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení lze učinit pouze ve lhůtě soudem k tomu stanovené (5 54 odst.2...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz