« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Upozornění na zákonnou povinost vlastníka lesa - předcházet a bránit šíření a přemnožení kůrovců v lesích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
OBECNÍ ÚŘAD VEPŘGVÁ OBEC? VEPŘovA
<br> Došlo dne: ff./,; Á MESTSKY URAD ZDAR NAD SAZAvou C-Jv | ' ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ „.„,„ PoclisLu/príloh
<br> žňA'n NAD SÁZAVOU ŽIŽKOVA 227/1,591 81 ŽIÍJÁR NAD SÁZAVOU
<br> vAš DOPIS ZN./ZE DNE č.J <.>,SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽÚÁR NAD SÁZAVOU ZP/35/19/JD Doubek/340 07.01.2019
<br> Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa — předcházet a bránit vývoji,šíření a přemnožení kůrovců v lesích
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,se na Vás obrací — v souvislosti s významnými obdobími sucha v minulých letech a probíhající kůrovcovou kalamitou — s následujícím upozorněním: Vlastníci lesů (stát,obce,ostat.právnické osoby,fyzické osoby) jsou dle 5 32 z.č.289/95 Sb.o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les,zejména:.bránit vývoji,šíření a přemnožení škodlivých organismů,tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les,tj.kůrovců (lýkožrout smrkový,lýkožrout severský,lýkožrout lesklý,atd.),vyskytujících se především na smrku <.>
<br> Ke splnění této povinnosti je nezbytné,aby jednotliví vlastníci lesů:
<br> 1.zpracovali a asanovali (chemicky,mechanicky sloupáním kůry) veškeré „kůrovcové stromy“ a dříví s dosud přítomnými vývojovými stádii kůrovce (v průběhu pozdního podzimu,zimy a v předjaří uschlé a usychající stromy),tj.„kůrovcové dříví“ —- do 31.3.2019,nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví.Za „kůrovcové stromy“ se nepovažují suché stromy lýkožroutem zcela opuštěné tzv.kůrovcové souše <.>
<br> 2.zpracovali a asanovali kůrovcové dříví napadené v období měsíců dubna a května 2019 (v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy či napadené dříví) - do 30.5.2019 (v polohách nad 600 m n.m.do 30.6.2019),nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví
<br> 3.zpracovali a asanovali veške...

Načteno

edesky.cz/d/2615616

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz