« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Poslední zápis10.01.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrážné konaného dne 10.1.2019
<br>
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu
<br> 3.Volba zapisovatele a ověřovatelů
<br> 4.Kontrola usnesení
<br> 5.Zásady hospodaření v obecních lesích
<br> 6.Poskytnutí dotace na Charitu Moravská Třebová
<br> 7.Příspěvek na provoz Diakonie Broumov
<br> 8.Žádost o odkup pozemku 747/1
<br> 9.Revize mostu u čp.14
<br> 10.Došlá pošta
<br> 11.Různé
<br> 12.Diskuse
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
<br> 2.Schválení programu
<br> Program byl schválen počtem 7/0/0
<br>
<br> 3.Volba zapisovatele a ověřovatelů
<br> Zapisovatelem byl zvolen XXXXX XXXXXXX,ověřovatelé XXXXXXXXXXX XXXX <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX - schváleno počtem X/X/X
<br>
<br> X.Kontrola usnesení
<br> Koupě pozemků a bezúplatný převod od Zemědělského podniku Razová (v
<br> likvidaci) – probíhají práce na znaleckém posudku
<br>
<br> Koupě pozemku p.č.752 p.Malikovičová - probíhá jednání,na zasedání
<br> přislíben prodej <.>
<br> Zaměření a zavedení kanalizace do majetku obce - objednáno u Geodézie
<br> Svitavy <.>
<br>
<br> 5.Zásady hospodaření v obecních lesích
<br> Starostka seznámila občany a zastupitele se Zásadami hospodaření
<br> v obecních lesích a s cenami palivového dříví.Zájemci o palivové dříví se
<br> mohou hlásit u lesního hospodáře p.Libora Goše <.>
<br> schváleno počtem 7/0/0
<br>
<br>
6.Poskytnutí dotace na Charitu Moravská Třebová
<br> Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Charitu Moravská Třebová ve výši
<br> 5 tis.Kč
<br> Schváleno počtem 7/0/0
<br>
<br> 7.Příspěvek na provoz Diakonie Broumov
<br> Byla projednána žádost Diakonie Broumov o finanční příspěvek na provoz <.>
<br> Zamítnuto počtem 0/0/7
<br>
<br> 8.Žádost o odkup pozemku p.č.747/1 ostatní plocha 55 m2 - MUDr <.>
<br> Bednářová,ing.Kopřiva,MUDr.Kopřiva <.>
<br> Nabídka k odprodeji ...

Načteno

edesky.cz/d/2613714

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz