« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 18.1.2019
<br>
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.01/2019,které se bude konat dne 29.1.2019
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.08/2018
2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
<br> pololetí roku 2018
(J.Běhounek,ZK-01-2019-02)
<br> 3.Informace o činnosti KrÚ
(Z.Kadlec,ZK-01-2019-03)
<br> 4.Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
(J.Fialová,ZK-01-2019-04)
<br> 5.Dotace MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“
(J.Fialová,ZK-01-2019-05)
<br> 6.Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX.letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
(J.Fialová,ZK-01-2019-06)
<br> 7.Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí
dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s <.>
(J.Fialová,ZK-01-2019-07)
<br> 8.Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství,mládeže a sportu -
podpora Krajských center talentované mládeže 2019 z kapitoly Školství,mládeže a
sportu
(J.Fialová,ZK-01-2019-08)
<br> 9.Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
(J.Běhounek,ZK-01-2019-09)
<br> 10.Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
(J.Běhounek,ZK-01-2019-10)
<br> 11.Dotace na podporu významných kulturních,sportovních a společenských akcí v Kraji
Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly
Zastupitelstvo...

Načteno

edesky.cz/d/2613624

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz