« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Výzva k odstranění nepojízdného vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019/3
Městská policie Revnice nám.Krále Jiřího z Poděbrad č.p.64,252 30 Řevnice tel.: 775718588,e-mail: margnlcegčůrevnigccz
<br> Čj.MPRE — 2019/000041 V Řevnicích dne 15.ledna 2019
<br> VÝZVA
<br> k odstranění nepojízdného vozidla
<br> Nepojízdně vozidlo zjištěno dne: 14.Iedna 2019 v hodin: 11:50 hodin
<br> Provozovatel vozidla: neznámý
<br> Tovární značka,typ a RZ vozidla: Ford
<br> Místo odstavení vozidla: Hlásná Třebaň,parkoviště ul.Trubská u č.p.72
<br> Popis odstaveného vozidla: vozidlo Ford,červené barvy,vozidlo není opatřeno RZ,evidentně neprovozovaně,porostlé mechem,uvnitř vozidla dopis adresovaný p.XXXXXXXXX XXXXXXX,Hasičská XXX,Hlásná Třebaň <.>
<br> rnovozonnňnim
<br> Podle 5 19c odstavce 1,písm.3) zák.č.1311997 Sb <.>,o pozemních komunikacích jste jako majitel vozidla,které není opatřeno RZ (SPZ) nebo je zcela zjevně nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích,povinen do 2 měsíců ode dne data uvedeného na této výzvě toto vozidlo odstranit na vlastní náklady <.>
<br> Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne,kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1,vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařizení ke sběru,výkupu,zpracováni,využíváni nebo odstraňování autovraků <.>
<br> Vlastník vraku,který neuposlechne výzvy vlastnika (správce) místní
<br> komunikace (obce) k odstranění vraku,se dopustí přestupku dle ustanovení 5 42a
<br> odst.1 písm.i) zákona o pozemních komunikacích.Právnická nebo
<br> podnikající fyzická osoba se dopustí stejným jednáním dle ustanovení 5 42b odst.1 písm.i) téhož zákona <.>
<br> Městská policie Revnic —
2019/2
Městská policie Revnice lem.kmeinmozpmebmdčpóe25230Řamme tel.: 775718588,e-mail: mpxevniceggěievnicecz
<br> Č.j.MPRE _ 201 91000040 v Řevnicích dne 15.ledna 2019
<br> VÝZVA
<br> k odstranění nepojízdného vozidla
<br> Nepojízdné vozidlo zjištěno dne: 14.ledna 2019 v hodin: 12:00 hodin
<br> Provozovatel vozidla: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Tovární znacka.typ a RZ vozidla: Renault,MASTER,RZ 1A23010
<br> Místo odstavení vozidla: Hlásná Třebaň,parkoviště uI.Trubská u č.p.72
<br> Popis odstaveneho vozidla: Renault Master,bilá brava,vozidlo je na několika místech nebourané,pomalované od sprayerů,pneumatiky jsou vyfouknuté.Na vozidle se tvoří mech <.>
<br> :uupozonNĚNím
<br> Podle 5 19c odstavce 1,písm.a) zák.č.1311997 Sb <.>,o pozemních komunikacích jste jako majitel vozidla,které není opatřeno RZ (SPZ) nebo je zcela zjevně nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích,povinen do 2 měsíců ode dne data uvedeného na této výzvě toto vozidlo odstranit na vlastní náklady <.>
<br> Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne,kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1,vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru,výkupu,zpracováni,využíváni nebo odstraňování autovraků <.>
<br> Vlastník vraku,který neuposlechne výzvy vlastníka (správce) místní
<br> komunikace (obce) k odstraněni vraku,se dopustí přestupku dle ustanovení 5 423 odst.1 písm.i) zákona o pozemních komunikacích.Právnická nebo
<br> podnikající fyzická osoba se dopustí stejným jednáním dle ustanovení 5 42b odst.1
<br> písm.i) téhož zákona.Městská policie Řevnice ( v
<br> 'ígf-ř.: _.<.>

Načteno

edesky.cz/d/2610100

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz