« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Daň z nemovitých věcí pro rok 2019 - DŮLEŽITÉ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Info z FÚ
                                                                                       
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj
<br> Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> Územní pracoviště ve Strakonicích 
Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice
Oddělení majetkových daní
Tel.:
383 363 111
<br>
<br>                                 
E-mail:
podatelna2211@fs.mfcr.cz
<br> ID datové schránky: 8min5pz
Informace k dani z nemovitých věcí
<br> na zdaňovací období roku 2019 pro obec:
<br> T Ř E Š O V I C E
údaje k XXXX z pozemků
katastrální území (k. ú.)
kód k.ú <.>
prům.XXXX XXX.půdy (Kč/mX)
zjednodušená evidence pozemků
<br> Třešovice
660728
4,51
není
<br>
<br>
<br>
<br> Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:
k.ú.Třešovice
1,0
<br>
<br>
<br> údaje k XXXX ze staveb a jednotek
Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:
<br> budova obytného domu (H)
<br> ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
<br> zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)
<br> ostatní zdanitelná jednotka (Z)
k.ú.Třešovice
1,0
<br>
<br>
<br> podání daňového přiznání
<br> Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2019 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději do 31. ledna 2019.Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 23,který je k dispozici na každém územním pracovišti,případně na níže uvedené internetové adrese <.>
<br> Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz.V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku <.>
Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas,případně nebylo podáno vůbec,vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu ...
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Vážení občané <,>
V roce 2018 byla dokončena obnova katastrálního operátu <.>
Jelikož se u většiny nemovitostí a pozemků uvnitř obce změnily výměry (navýšení či snížení výměr) <,>
je nutné do 31.1.2019 podat
dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2019 <.>
<br>
Prosím informujte se na finančním úřadu ve Strakonicích <.>
XXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2605859

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz