« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Rozpočtové opatření č.5/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.5/2018
Obec Žiželice,IČO: 00265772 KEO-W 1.11.261 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 12.12.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.5
<br> Přesun finančních prostředků dle potřeby,volby komunální,chodníky,veřejně prospěšné
<br> práce,odchodné starosta
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.5
<br> Schváleno usnesením 2/2018 na zasedání dne 27.12.2018 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 7 749 900,00 395 000,00 8 144 900,00XXXX0000*
<br> 4111 28 500,00 30 000,00 58 500,0000000000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpoč*
<br> XXXX 246 000,00 130 000,00 376 000,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené *
<br> * PŘÍJMY - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
8 024 400,00 555 000,00 8 579 400,00
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 10 000,00 2 000,00 12 000,00XXXX1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin*
<br> XXXX 80 000,00 -20 000,00 60 000,00XXXX2212 Silnice *
<br> XXXX 220 000,00 50 000,00 270 000,00XXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
<br> XXXX 381 000,00 -80 000,00 301 000,00XXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly *
<br> XXXX 210 000,00 -130 000,00 80 000,00XXXX2341 Vodní díla v zemědělské krajině *
<br> XXXX 200 000,00 -20 000,00 180 000,00XXXX3322 Zachování a obnova kulturních památek *
<br> XXXX 200 000,00 -5 000,00 195 000,00XXXX3392 Zájmová činnost v kultuře *
<br> XXXX 300 000,00 -40 000,00 260 000,00XXXX3421 Využití volného času dětí a mládeže *
<br> XXXX 496 000,00 6 000,0...

Načteno

edesky.cz/d/2605308


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz