« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Výběrové_řízení_KD_Soběkury

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové_řízení_KD_Soběkury
Vyvěšeno: 9.1.2019
Sejmuto:
<br> Obec Soběkury,Soběkury 47,334 01 Přeštice
IČO 00257222,tel <.>,fax.377912252,e-mail: sobekury@obecni-urad.net
<br>
<br> Obecní úřad Soběkury vyhlašuje
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na
<br> pronájem Kulturního domu s hostincem v Soběkurech
<br> Přihlášku k výběrovému řízení lze podat osobně na OÚ v Soběkurech nebo zaslat na adresu OÚ
<br> v Soběkurech č.p.47,334 01 Přeštice <.>
<br> Písemné podání přihlášek do VŘ končí dne 22.2.2019 ve 12.00 hod <.>
<br> Vybraní uchazeči budou přizváni k osobnímu jednání <.>
<br> Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> 1.Jméno,příjmení
<br> 2.Datum narození
<br> 3.Místo trvalého pobytu
<br> 4.Národnost
<br> 5.Doklad totožnosti (OP,Cestovní pas – číslo)
<br> 6.Tel.číslo,e-mailovou adresu
<br>
<br>
<br> Jako přílohy je nutné k přihlášce dodat:
<br>
<br> 1.ŽL na daný obor podnikání
<br> 2.Doložit stručný profesní životopis se zaměřením na dosavadní praxi v oboru pohostinství <,>
<br> případně příbuzných oborech,ev.doklady k této praxi,dosavadní podnikání,případně
<br> zaměstnání
<br> 3.Doložit výpis z Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
<br> 4.Podnikatelský záměr
<br> Obec Soběkury si vyhrazuje právo výběrové řízení,bez udání důvodu,zrušit <.>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXX,starosta obce Soběkury

Načteno

edesky.cz/d/2603830


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz