« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Výběrové řízení č. HPU/083/2018 s následnou aukcí od 21. 12. 20218 - 16. 1. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
IHHIlllli'llllllllllllllll||||||l||||l|||||||l|l|||ll|||l||||l|||l||||||
<br> 11335/HPU/2018-HPUM Čj.: UZSVM/HRUM 0392/2018-HPUM
<br> _ Ceská republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemni pracoviště Hradec Králové,Horova 180!10,502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Pardubice
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.HPU108312018 s následnou aukcí
<br> v termínu od 21.12.2018 do 16.01.2019 do 09:00 hod <.>,na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu,a to: Pozemek:
<br> \!
<br>.pozemková parcela c.249/3,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití neplodná půda,výměra 482 m2
<br> \:
<br> zapsaný na listu vlastnictví 0.60000 pro katastrální území Rychnov a obec Krouna v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrálním pracovištěm
<br> “až“ <.>
<br> f.<.>.Tfířátěěmařěě -
<br> -'.<.> =
<br> Prohlídka majetku se vtomto případě vdobě vyhlášení VŘ,tj.od pátku 21.12.2018 do středy 16.1.2019,do 9:00 hod.včetně,neuskuteční,nebot'je pozemek volně přístupný <.>
<br> Vvhlášená minimální kupní cena za prodávaný nemovitý majetek: 50.400,- Kč <.>
<br> Podrobnosti o nabízeném majetku ve výběrovém řízení (dále též „VŘ“),formuláře: „Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“,„Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost kprůběhu aukce“,„Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení“ a návrh kupní smlouvy obdrží zájemci osobně na odboru Odloučené pracoviště Pardubice,Jiráskova 20,532 02 Pardubice nebo na webových stránkách: www.uzsvm.cz - Nabídka majetku <.>
<br> Bližší informace: telefonní číslo: 467 002 749 — XXXXX XXXXXXXX,e-mail: petrafouskova©uzsvm.cz
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2602980


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz