« Najít podobné dokumenty

Obec Pšánky - Katastrální úřad - obnovený katastrát Obce PšánkyUsnesení ze zasedání OZ č. 5 / 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pšánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
Zasedání zastupitelstva obce Pšánky ze dne 16.9.2010
<br> Zahájení: 1800
<br> Přítomní členové OZ: Kačerovský,Zubrová,Kloutvor,Pour,Flégl
<br> Hosté: Pražák,Bezvodová,Pavliš
<br> Starosta obce zahájil jednání.Po přečtení minulého zápisu byla jako zapisovatelka zvolena
<br> pěti hlasy Zubrová.Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pěti hlasy Flégl,Kačerovský <.>
<br> Za hasiče vystoupil pan Pražák,seznámil přítomné s přípravami na soutěž „ O pohár starosty
<br> obce Pšánky“,která se bude konat 19.9.2010 <.>
<br> Za rybáře krátce vystoupil pan Flégl <.>
<br> Starosta seznámil přítomné členy OZ s výsledky průběžné kontroly hospodaření obce,která
<br> proběhla 6.9.2010.Až na malé nedostatky nebyly shledány auditorkami žádné závady <.>
<br> V dalším bodě OZ schválilo pěti hlasy smlouvy s obcí Petrovice.Jedná se o smlouvy o hrazení
<br> neinvestičních nákladů na provoz MŠ Petrovice na dvě děti z naší obce.Požadovaná částka na jedno
<br> dítě na jeden rok činí 6000 Kč <.>
<br> Starosta seznámil OZ s přípravami na komunální volby a s jmenováním zapisovatelky volební
<br> komise paní Marcalíkové.Dále byli navrženi členové volební komise: p.Flégl,pí.Žižková,pí.Fléglová <,>
<br> p.Pour st.a p.Zubr ml.Zastupitelstvo obce schválilo navržené členy pěti hlasy <.>
<br> V dalším bodě jednání OZ pověřilo starostu k přijetí dotace na výstavbu vodovodních přípojek
<br> a kanalizace.V tomto bodě bylo přijato usnesení <.>
<br> Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy s fi.Stavoka na výstavbu
<br> přípojek vodovodů a kanalizace.V tomto bodě bylo přijato usnesení <.>
<br> V diskusi byly projednávány okrasné stromky v obci <.>
<br> Po krátké diskusi starosta jednání ukončil <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Zapsala: Zubrová Ověřovatelé zápisu: Kačerovský
<br>
<br> Flégl

Načteno

edesky.cz/d/2602918

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pšánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz