« Najít podobné dokumenty

Obec Slapy - Zápis ze zasedání Zastupitelstva 27.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-zasedani-zastupitelstva-27-11-2018.pdf
Obec Slapy
Zastupitelstvo obce Slapy
Před zahájením zasedáním Zastupitelstva vyzval starosta obce v souladu s § 69 odst.2 zákona o
obcích přítomného člena zastupitelstva Jiřího XXXXX ke složení slibu.Před složením slibu předsedající
upozornil člena zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,v platném znění) <.>
Složení slibu proběhlo tak,že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě,v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
<br> Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy <,>
konaného dne 27.11.2018,od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech
<br> Zahájení v 19,00 hod
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX,JUDr.XXXXXXXX XXXXX,Ing.Tomáš
Rosenberg,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Nepřítomen: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,Ing.Antonín
Buriánek
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Slapy
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 19.11.2018 do 27.11.2018 a
současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Starosta konstatoval,že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelstva obce Slapy <.>
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing.Tomáše Rosenberga,Jiřího Sušanku a
zapisovatelem JUDr.Miloslava Jandu.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Slapy schvaluje volbu ověřovatele zápisu Ing.Tomáše Rosenberga,Jiřího
Sušanku a zapisovatelem JUDr.Miloslava Jandu
<br> Výsledek hlasování: Pro...

Načteno

edesky.cz/d/2602788

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz