« Najít podobné dokumenty

Město Karviná - Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úprava a doplnění S a VDZ v okolí kontejner stanovišť na MK v Karviné 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karviná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení - návrh na OOP, úprava a doplnění S a VDZ v okolí kontejner stanovišť na MK v Karviné 4
MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
<br> Odbor školství a rozvoje
<br>
<br>
<br>
MMKASS08628048
<br> MMKASS08628048
jednoznačný identifikátor dokumentu
<br>  STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1,733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: SMK/001231/2019
<br> ZE DNE: 04.01.2019
<br>
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/003765/2019
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/002217/2019/03
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: epodatelna@karvina.cz
<br>
<br> LISTŮ/PŘÍLOH: 2/5
<br> DATUM: 09.01.2019
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o zahájení řízení – návrh na Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Karviné,Odbor školství a rozvoje v souladu se zákonem č.314/2002 Sb.<,>
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,jako obec
s rozšířenou působností,dále dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na
pozemních komunikacích“),vykonávající státní správu ve věcech provozu na silnicích II.a III.třídy <,>
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „správní úřad“) ve
vymezeném území dle § 6 zákona č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností vydává dle § 172 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) toto oznámení o návrhu opatření
obecné povahy <.>
<br> Správnímu úřadu byla dne 04.01.2019 doručena žádost statutárního města Karviná,IČO 002 97 534 <,>
Magistrátu města Karviné,Odboru komunálních služeb,Fryštátská 72/1,Karviná-Fryštát,o stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s úpravou stávajícího dop...

Načteno

edesky.cz/d/2602630

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karviná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz