« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Labem - OOP - PÚ - DZ ul. Lužická, Slepá - k.ú. Ústí nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP - PÚ - DZ ul. Lužická, Slepá - k.ú. Ústí nad Labem
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
<br> ODBOR DOPRAVY A MAJETKU
<br> Velká Hradební 8 PSČ 401 00,schránka 100
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Telč.: XXX XXX XXX E-mail: petra.aksenowa©mag-ul.cz
<br> Spin.: 1987/2019,C.j.: MMUL/ODM/SÚ/300210/2019/AksP V Ustí nad Labem dne 3.1.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Ústí nad Labem,odbor dopravy a majetku,oddělení silničního správního úřadu,jako příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> spočívající v umístění:
<br> dopravní značky: č.IZ 8a „Zóna s dopravním omezením (č.B 29 „Zákaz stání“,Po-Pá 7:00 — 1 7:00
<br> hod <.>,průjezd vozidel stavby) “ č.IZ (% „Konec zóny s dopravním omezením “
<br> v místě: v ul.Lužická,Slepá v k.ú.Ústí nad Labem — dle situace termín: od nabytí účinnosti opatření do 30.I I.2019 z důvodu: zajištění průjezdu vozidel stavby (rekonstrukce vodojemu Stříbrní/cy) <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti,vsouladu sustanovením š 77 odst.5 zákona o silničním provozu,pátým dnem po jeho vyvěšení <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Magistrát města Ústí nad Labem,odbor dopravy a majetku zahájil,na základě podnětu od Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o <.>,správní řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul.Lužická,Slepá v k.u.Ústí nad Labem.V souladu s 5 173 odst.1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení.Návrh přechodné úpravy byl projednán,v souladu s ustanovením š 77 odst.3 zákona o silničním provozu,s dotčeným orgánem <.>
<br> Knávrhu byl dán souhlas dotčeného orgánu dne 19.1...

Načteno

edesky.cz/d/2602603

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz