« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení tajemník
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> Starostka Městské části Praha-Lipence
155 31 Praha - Lipence,K Obci 47
<br> tel.257 921 167,e-mail:karin.tvrda@mclipence.cz
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Starostka Městské části Praha-Lipence Ing.XXXXX XXXXX
<br> vyhlašuje dne X.X.XXXX v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění
<br> výběrové řízení na obsazení funkčního místa
tajemník/tajemnice Úřadu Městské části Praha-Lipence
Druh práce: tajemník úřadu Městské části Praha-Lipence <.>
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Platové zařazení a platová třída: dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,platová třída 11
<br> Předpoklady pro výkon funkce: Uchazeč musí splňovat níže uvedené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a pro jmenování do funkce podle § 4 a § 5 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> · fyzická osoba starší 18 let <,>
<br> · občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,který ovládá český jazyk <,>
<br> · způsobilost k právním úkonům <,>
<br> · bezúhonnost <,>
<br> · na funkci vedoucího úřadu splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky,ve znění pozdějších předpisů (tj.lustrační osvědčení a čestné prohlášení),předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.prosinci 1971 <,>
<br> · minimálně tříletá praxe splněná v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
<br> · jako vedoucí zaměstnanec,nebo
<br> · při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,nebo
<br> · ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávnému celku dlouhodobě uvolněného pro výkon ...

Načteno

edesky.cz/d/2602399

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz