« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Městská část Praha – Lipence,Úřad městské části Praha – Lipence
<br> zastoupený tajemnicí Hanou Schwarzovou
vyhlašuje dne 9.1.2019
výběrové řízení
<br> na obsazení pracovního místa : účetní/ rozpočtář
Hlavní náplň práce: vedení účetnictví hlavní činnosti městské části,sestavování a kontrola
<br> plnění rozpočtu včetně podkladů pro rozpočtová opatření
Zaměření: ekonomické
Místem výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: doba neurčitá
<br> Platová třída: 9
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> · fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> · občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá český jazyk slovem i písmem
· způsobilost k právním úkonům
<br> · bezúhonnost
<br> Další požadavky:
požadované vzdělání: středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní
<br> zkouškou
<br> · 2 roky praxe v oboru
· aktivní znalost práce na PC (Microsoft Office,MS Outlook,Internet,spisová služba )
<br> · psychická odolnost,vysoká flexibilita,spolehlivost a pečlivost
Výhoda:
- Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zákona č.312/2002 sb.; pokud ji
<br> uchazeč nemá,je nutno ji vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
<br> · znalost práce s Jednotným ekonomickým systémem / IS GINIS/
<br> · praxe ve veřejné správě
· komunikační a organizační schopnosti
<br> · orientace ve státní správě a samosprávě
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
jméno,příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
státního občana
datum a podpis uchazeče
Do přihlášky doporučujeme uvést telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče
K přihlášce je podle § 7 odst.5 zákona č.312/2002 Sb.o úřednících územních...

Načteno

edesky.cz/d/2602398


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz