« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Oznámení SOH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
SDRUŽENÍ oací HLUČÍNSKA "é“ „„ Sídlo: Mírové náměstí 24,748 01 Hlučín či: Korespondenční adresa: Obecní úřad Bolatice,Hlučínská 3,747 23 Bolatice
<br> vAŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: “ASE CW SGH/1870018 Členské obce a města Sdružení obcí Hlučínska VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: hlucinsko©hlucinskoeu DATUM: XX.12.2018 ',Ozna me n|
<br> Dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vás tímto dle 5 3 odst.4,dle 5 11 odst.4,€ 16 odst.4,€; 17 odst.8,5 39 odst.5,7 a 10 informujeme,že schválené rozpočty Sdružení obcí Hlučínska,schválená rozpočtová opatření rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska,schválené závěrečné účty Sdružení obcí Hlučínska a schválené střednědobé výhledy rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska jsou zveřejněny na internetových stránkách www.hlucinsko.com pod záložkou Sdružení obcí Hlučínska.Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři referentky Sdružení obcí Hlučínska na Obecním úřadě v Bolaticích,Hlučínská 3,747 23 Bolatice <.>
<br> Mgr.XXXXXXX P a v e r a
<br> předseda SOH
<br> Ev.číslo: (WW/q
<br> Vyvěšeno: 7% % %/ 7
<br> Sejmuto:
<br> Vyvěšeno i způsobem
<br> umožňu|íci dálkovy př www.hlucinsko.com IČ: 71179216 Bankovní spojení: Tel: 553 654 998 Ceská spořitelna.a.s <.>,pobočka Opava
<br> Č.účtu: 1851142319/0800 hlucinsko©hlucinsko.eu

Načteno

edesky.cz/d/2601842


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz