« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Výběrové řízení těžba dřeva 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení těžba dřeva 2019 
Obec Chotíkov
<br>
330 17 Chotíkov č.p 118 IČO 00257834 tel.+420377821573
email: chotikov@volny.cz DIČ CZ00257834
<br>
<br> Těžba dřeva obec Chotíkov 2019
Výběrové řízení dodavatele těžby a výkupu dřeva
<br>
<br>
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br> Zadavatel: Obec Chotíkov
Zástupce obce: Ing.XXX XXXXXXXXXXXXX,starostka obce
Sídlo: Chotíkov XXX,XXX XX
IČ: 00257834
DIČ: CZ00257834
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing.XXX XXXXXXXXXXXXX,starostka obce
Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail:
chotikov@volny.cz
<br>
Kontaktní osoba ve věcech technických
Telefon
Email
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
chotikov@volny.cz
<br>
<br> VYMEZENÍ PŘEDMĚTU,MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ
<br> Mýtní úmyslná těžba a přiblížení dřeva harvestorovou technologií v lesích obce
Chotíkov
<br> Porost plocha věk objem dřevina objem střed.kmene přibližovací vzdálenost
ha m3 do –m
2B9 0,49 100 135 BO 0,44 500
2A9a 0,30 89 90 BO 0,40 350
1C10 1,26 98 335 BO 0,35 400
1F11 výběr 110 50 BO 0,48 150
CELKEM 610 m3
<br> Podmínky :
- předpokládaný termín zahájení těžby: 2/2019
- těžba dřeva bude ukončena do 28.2.2019
- dřevní hmota bude změřena na OM
- dříví bude vyexpedováno z XXXX do XX.X.XXXX
- klest a zbytky budou následně vyvezeny,změřeny a štěpkovány na OM – odvoz z XXXX do
XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Oprávnění zadavatele:
- zrušení výběrového řízení bez udání důvodu
- nevybrat žádnou z obdržených nabídek
<br>
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč zpracuje cenovou nabídku v následujícím členění:
1.nabídka ceny bez DPH za 1m3 dříví s výrobou (hradí zhotovitel)
2.nabídka ceny bez DPH za výrobu 1m3 (hradí objednatel)
3.nabídka ceny bez DPH za 1prm klestu a zbytků po těžbě (hradí zhotovitel)
<br>
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
1.nabídka ceny bez DPH za 1m3 dříví s výrobou a nabídka ceny bez DPH za výrobu 1m3 –
podíl 85%
3.nabídka ceny bez DPH za 1prm klestu a zbytků po těžbě - podíl 5%
4.reference o firmě – podíl 10%
<br> Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost – nejvyšší nabídnutá ce...

Načteno

edesky.cz/d/2601810

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz