« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Oznámení o zahájení díla a vstupů na pozemky OMEXOM GA Energo sro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahhájení stavby a vstupu na pozemky OMEXOM
OMEXOM
<br> OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Chotíkov,že v termínu
<br> leden/2019 — duben/2019
<br> bude v této oblasti prováděna stavba,která řeší zřízení nového odběrného místa,dle projektu vypracovaného společností
<br> OMEXOM GA Energo s.r.o <.>
<br> Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo,s.r.o.<,>
<br> Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň - Bolevec <,>
<br> tel.: 373303184,fax.: 377542385 <.>
<br> IČO: 49196812 DIČ: (zz-49196812
<br> Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni,odd.C a vl.4355
<br> Oznámení je v souladu se zákonem č.45 8/ZOOOSb <.>,novelizován z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona <.>
<br> /'
<br> g_„f/
<br> \ \,\k OMEXOM GA_ Enea'ge s.r.o.Na Střílně 192915,Bolevec,523 na Plzeň
<br> at.-49195512- mě: (249195512 Tel.: 323 393111 fšš
<br>.OMEXOM GA Energo s.r.o.Na Střllně 1529/8
<br> 323 00 Plz "-Boievec : 9" VI N :| ;
<br> T +420 373 303 111,www.gaenergo.cz mmm“
<br> HI.sfdlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 45196812.add.C.vl.4355,Krajský soud v Plzni Jeďnateíé: XXXXXX XXXXX — XXXXXX XXXXX „ Ing.Aleš Uldrvch
<br> XXX/X “
<br> Výkopové zemina
<br> Fólie PE Plsknváíůže KabeIJ-WKY
<br> udusaná zemina Zemnící pásek FeZn 30x! m
<br> i o.o.277 l l\ __ _ ?55/f0 755/17 '.<.> „„ am'iTaTuÉ'iÍŠbemN " “ ' ' I z “i “7 ooooo Maximem Výkopové zemina 755/íč tel a Aše \ Fólie PE.\ 4057; “\.Flekovéíůžo ; - \ * Chtánlčka FeonnMM ' ' \ \ \ 55/1'5 KabalAYKY.%)?.TTq—udusaná zemina
<br>,__ Technické řešení:,<.> SS niNK'1F—CPOW eteklromá \
<br> bez & \\j * \ ' ; <.>,408/ \.„.ooo _ G_ __ o.o.„a.?55/1'2/ 4087! _/ 409 _ <.>,_.<.> _ sm.—25 - '.-.[
<br> Zemnící pasek FeZn 30.154 mm
<br> Stavba řeší připojeni noveho odběru (HJ 3x25A) na pozemku ppč.412.f2,k.ú.Chotíkov.Ze stávajícího 0— dvojltého betonového sloupu č.95.který je umístěný u parcely 755i'6,se provede svod kabelem AYKY 4x35 4/0 přes silnici do nové přlpojkové skříně 85100,umístěné v pilíři n...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz