« Najít podobné dokumenty

Město Borovany - Výzva k podání nabídky-Zpracování PD stavebních úprav budovy čp. 149 v Borovanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Borovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky-Zpracování PD stavebních úprav budovy čp. 149 v Borovanech
Výzva k podání nabídky
<br> Město Borovany,Žižkovo nám.107,373 12 Borovany
<br> zastoupené starostou Ing.Petrem J enknerem
<br> jako zadavatel v y z ý v á
<br> zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
<br> „Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy čp.149 v Borovanech“ k předložení nabídky podle dále uvedených podmínek:
<br> 1.Předmět plnění veřeiné zakázg:
<br> Předmětem plnění je projektová dokumentace (kompletní projektové práce včetně průzkumných prací a autorského dozoru) stavebních úprav budovy čp.149 na pozemku parcelní číslo st.121/1 v Borovanech pro potřeby využití 2.NP budovy Základní uměleckou školou Borovany <.>
<br> Jedná se o objekt bývalé „národní školy“ na náměstí v Borovanech.V nedávné minulosti byl objekt v rozsahu 1.NP upravený jeho tehdejším vlastníkem — FLOSMAN a.s <.>,Tábor na základě projektové dokumentace zakázkové číslo 03/10 zpracované v březnu 2010 společností IPROS s.r.o <.>,Benešov a stavebního povolení čj.: MěÚ/SÚ/1124/2010/HL vydaného 24.května 2010 Stavebním úřadem Městského úřadu Borovany.Stavební úpravy 1.NP byly prováděné postupně,jedna část byla kolaudovaná 23.ledna 2015 a druhá 27.května 2016.V současnosti je objekt ve vlastnictví Města Borovany <.>
<br> Rozsah požadovaný zadavatelem je následující: — úpravy dispozice 2.NP budovy podle požadavku budoucího uživatele (příloha výzvy) — opravy,úpravy konstrukcí a prvků budovy na základě stavu zjištěného průzkumnými
<br> pracemi (zejména technického stavu stropních konstrukcí nad 1.NP a 2.NP,technického stavu konstrukce zastřešení)
<br> — technické řešení umělého větrání
<br> — technické řešení akustických úprav (vnitřní akustika a akustika vůči exteriéru)
<br> — požárně bezpečnostní řešení — vzhledem ke stávajícímu dispozičnímu řešení možný problém s řešením únikové cesty; v nezbytném případě řešení dispozičními úpravami 1.NP
<br> — zateplení budovy
<br> — ověření a v případě technických možností řešení napojení objektu na CZT města Borovany; v takovém případě ře...

Načteno

edesky.cz/d/2601468

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Borovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz