« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Výpis z usnesení ze zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Žiželice konaného dne 27.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ze zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Žiželice ze dne 27.12.2018
Obec Ziželice Žiželice č.p.7,438 01
<br> V' ' usnesení ze zápisu z 2.zasedání zastupitelstva obce Žiželice konaného drze ??.12.2018 od 15.00 hodin do l 7.15 hodin v zasedací mňfrnosrí OU Žiželice
<br> Usnmníě201M; Zastupitelstvo obce íželice určag'e zapisovatelkou pani Mgr.Bělu Klištíncovou :: ověřovateli zápis:.- paní Jaroslavu Mangovou a paní Lenku Urbánkovou
<br> maxim asrzpitelstvo souhlasí s XXX,že byla řádně měřena poz-várka a progam X.zasedání zastupitelstva od 18.12.2018-28.12.2018
<br> Usnesení mmm MWWWWM W'sďím že merq'eMmrpouze bod2.3.4o 5 + onde doplněn o jeden bod na návrh p.Radka Hyhlam—Mánl žaloby na náhmdu za :ďfvónlmzemků
<br> Usmíč2018/2/4
<br> Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu umeni : l.zasedárí ZO ze dne 12.l2.2018
<br> K námitce unesené-t usnesení : 2.H.20183 kMpříkžmo „magazím vnitra (příloha č.1- viz zápis)
<br> Usnesení (12018/2/5 Zasmpirelsrvo neschvoque Rozpočet na rok 201T 9
<br> Usnesení 5.2018/2/6 Magnetism schvaluje Rozpočtové provizor—ím
<br> Usnesení č.2018/2/7 Zastupitelmo schvaluje Plán hospodářské činnosti na rok 20l9 úaří'loha č.2 - vi: zápis)
<br> Usnes.: (3201 m asfupirelsrvo schvaluje rozpočtovou změnu č.52018 (příloha č.3 - viz zápis)
<br> USM 622015122 Zastqpuelslvo neschvahye podání žaloby na náhradu za zářvánř pozemků
<br> Místostarostkaobce: !,; ff <.“ Bc.HelemMahaková.<.> “GZ/“ký vžooimm:.<.>.fi.:„1.ďfč.<.>
<br> Ověř otf.Jarosclšvcfjiáaagovú /M vŽLžeJioícb m_9“7_/"Z_0/ý
<br> Ověřovatel:
<br>,: |" _ :! '- !Q XXXXX XXXXXXXXX.“XX" ČR.<.> vŽiželíckh obce:.<.> „J.lidi.<.>.) Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/2599917

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz