« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2018
Usnesení ze zasedání ZM Dolní Bousov č.2/2/2018/ ze dne 19.12.2018
<br> 1.ZM schvaluje rozpočet města na rok 2019 jako vyrovnaný.Celkové příjmy 61 400
<br> 000 Kč,celkové výdaje 61 400 000 Kč <.>
<br> 2.ZM schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 – 2021 zpracovaný
<br> v základních ukazatelích <.>
<br> 3.ZM schvaluje rozpočtové opatření č.9/2018.Snížení rozpočtu příjmů o 1 100 000 Kč <,>
<br> snížení rozpočtu výdajů celkem o 4 964 294,42 Kč.Snížení finacování položka 8115 o
<br> 3 864 294,42 Kč <.>
<br> 4.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.24/12 o výměře 926 m² panu Františku Tamáši <,>
<br> bytem Horní Bousov 13,za cenu 450 Kč/m² bez DPH.Kupující dále uhradí náklady
<br> spojené se sepsáním kupní smlouvy a vklad do KN <.>
<br> 5.ZM schvaluje zadání vypracování GP na rozdělení pozemků p.<.> č.1027/2,1027/4 <,>
<br> 1030/8 8 k.ú.Dolní Bousov,za účelem vytvoření stavebních pozemků a přístupové
<br> komunikace <.>
<br> 6.ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové
<br> dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana v maximální
<br> výši 30 000 Kč na pokrytí části nákladů akce„700 let založení obce Vlčí Pole“ <.>
<br> 7.ZM schvaluje zřízení osadního výboru Vlčí Pole v počtu 3 členů.Na příští zasedání
<br> ZM se dostaví 4 vybraní členové osadního výboru,zastupitelstvo určí členy OV a
<br> z nich zvolí předsedu <.>
<br> 8.ZM souhlasí s uzavřením MŠ Dolní Bousov po dobu Vánočních prázdnin od 27.12 <.>
<br> 2018 do 29.12.2018 <.>
<br> 9.ZM schvaluje změnu uzavřených dohod o vytvoření společného školského obvodu
<br> základní školy mezi zřizovatelem Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy
<br> Dolní Bousov a obcemi: Dobšín – Kamenice,Domousnice,Obrubce,Přepeře <,>
<br> Řitonice a Veselice na dobu neurčitou <.>
<br> 10.ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi města v r.2018 ve výši
<br> dvojnásobku nejvyšší odměny,která mu v průběhu tohoto kalendářního roku za výkon
<br> funkce náleží,z...

Načteno

edesky.cz/d/2599078

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz