« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veř. vyhláška- AGENTURY OCHRAHY PŘIRODY A KRAJINY ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř. vyhláška- AGENTURY OCHRAHY PŘIRODY A KRAJINY ČR
Platný podpis wm podnosy Mg XXX XXX DN: C=CZ.X.X LWWTRCZGŽS
<br> ouaoex ca » Sekce odrudy & CN'W.<.>.GN'DBM,<,> “leld odm om Umhml AGENTURA OCHRANY mb„ ' Datum 1012 201! 110! 06
<br> PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBUKY
<br> Kaplanova 1931/1
<br> 148 00 Praha 11 — Chodov T: 283 069 242 dle rozdělovníku F: 283 069 241
<br> ID DS: dkkdkdj aggkchnalurepz
<br> www.nature.cz
<br> NAŠE čísm JEDNACÍ: SR/015OIUS/2018 VYŘIZUJE: RNDr.Hoffmann PRAHA 10.12.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.š 75 odst.1 písm.e) a ust.g 78 odst.1 a odst.3 písm.9),písm.h) a písm.k) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen “ZOPK“),z v e ř ejn u ] e podle 5 172 odst.1 zákonač.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> NÁ VRH OPA TŘENÍ OBECNÉ PO VAHY č.1 I.jímž podle 5 56 odst.4 ZOPK ve spojení s 5 56 odst.1 ZOPK a 5 73 odst.2 ZOPK povoluje v zájmu ochrany přírody u všech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,přičemž u těch,které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení s 5 56 odst.2 písm.a) a d) ZOPK,pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím,že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu dmhu z hlediska ochrany
<br> I.A.vyjimku ze zákazů uvedených v š 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu zvláště chráněné rostliny a jejich části sbírat,trhat,vykopávat nebo jinak rušit ve vývoji <,>
<br> a výjimku ze zákazů uvedených v 5 50 odst.2 ZOPK,konkrétně u obratlovců ze zákazu chytat a zraňovat zvláště chráněné živočichy a rušit je ve vývoji a u bezobratlých ze zákazu chytat,usmrcovat a držet zvláště chráněné živočichy a ze zákazu sbírat jejich vývojová stádia,vsouvislosti sprovádéním inventarizačních přírodovědných průzkumů,monitoringu,dokumentace a šetření v ochraně přírody a krajiny <,>
<br> I.B.vyj' 'imku ze zákazů uvedených v 5 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu po...

Načteno

edesky.cz/d/2599077

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz