« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Fi NANCN í SPRÁVA
<br> Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3,709 00 Ostrava Tel.: 596 651 302
<br> Ve čtvrtek 31.ledna skončí lhůta pro podání přiznání k XXXX z nemovitých věcí na rok XXXX
<br> a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO) <.>
<br> Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků,zdanitelných staveb,bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených vroce 2018 združstevního do osobního vlastnictví).Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby),bytové a nebytové jednotky,které se nachází na území Moravskoslezského kraje.Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1.1.2019 <.>
<br> Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí,kteří vroce 2018 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných vMoravskoslezském kraji prodali,darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky.Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem,a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1.1.2019 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územnípůsobnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení,že v roce 2018 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1.1.2019 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj <.>
<br> Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území,která proběhla v roce 2018.Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka
<br> u parcel pronajatých zemědělským subjektům,dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel <.>
<br> Pokud vlastník nemovité věci,která se nachází v Moravskoslezském kraji,podával přiznání kdani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech...

Načteno

edesky.cz/d/2596715

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz