« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - schválený rozpočet MŠ Hatě 19, p.o. na rok 2019, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schválený rozpočet MŠ Hatě 19, p.o. na rok 2019, formát    
Finanční plán 2019
<br> Mateřská škola Brno,Hatě 19,příspěvková
<br> Název příspěvkové organizace: organizace číslo synt.Název Výnosy účtu 602 Výnos z prodeje služeb
<br> spolufinancování
<br> 509 Školné Mš 350 000,00 613 Změna stavu zásob výrobků 644 Výnosy z prodeje materiálu 648 čerpání fondů 15 000,00 použití rezervního fondu finanční dary 15 000,00 použití FRIlVI použití FO 649 Ostatní výnosy z činností 662 Úroky 1 000,00 669 Ostatní finanční výnosy 672 Příspěvky a dotace na provoz 800 000,00 Příspěvek na provoz z lVlČ 800 000,00 ostatní z OŠMT 603 Pronájem prostor 3200 Zájmová činnost —kroužek 1400 Zájmová činnost —kroužek 1400 Zájmová činnost —kroužek 0 Školička pro nejmenší (dopolední kroužek pro děti,které se budou hlásit do iVlŠ od září 2019) 1400 Výnosy celkem 1 170 200,00 Výsledek hospodaření- prostředky MČ 0,00
<br> Výsledek hospodaření — dopl.činnost
<br> Celkový výsledek hospodaření
<br> Finanční plán 2019
<br> Náklady - hlavní činnost
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Mateřská škola Brno,Hatě 19,příspěvková organizace
<br> číslo synt.Název Náklady,hrazené z příspěvků MČ a z výnosů PO účtu
<br> 501 Spotřeba materiálu 131 000,00 kancelářské potřeby 15 000,00 čistící prostředky 40 000,00 knihy,učební pomůcky 20 000,00 tisk 12 000,00 ostatní materiál 34 000,00 hračky 10 000,00 vybavení teras tříd 45000 hračky pro pobyt venku 27600
<br> 502 Spotřeba energie 275 000,00 elektřina 75 000,00 voda 50 000,00 plyn 150 000,00
<br> 511 Opravy a udržování 95000 opravy,udržba,revize 95 000,00
<br> 512 Cestovné 5000
<br> 513 Náklady na reprezentaci
<br> 518 Ostatní služby 461 600,00 poštovné 11 000,00 telefon,internet,fax,rozhlas,TV 30 000,00 odvoz odpadu 2 600,00 pronájem klavíru 0 zabezpečovací služby 10 000,00 autodoprava 60 000,00 školení a vzdělávání zam.10 000,00 zpracování mezd 39 000,00 ostatní služby 60 000,00 věcné náklady 110 000,00 dovoz stravy 74 000,00 práce na PC 5 000,00 vývoz odpadu,septik 50 000,00
<br> 521 Mzdové náklady 100 000,00 odměny ...

Načteno

edesky.cz/d/2596411

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz