« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhláška č. 2019/001 KrÚ Č.j.: 1065/2019/OŽPZ OZE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4295.pdf (252.44kB)
Strana 1 (celkem 2)
<br> Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 46 6026111  Fax: +420 46 6026220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa,8 – 17 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br>
Pardubického kraje
odbor životní prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br> *KUPAX00PW2UN* KUPAX00PW2UN
Spisová zn.: SpKrÚ 1065/2019/OŽPZ OZE
Č.j.: 1065/2019/OŽPZ/Ja
Vyřizuje: Ing.Janoušek
Telefon: 466 026 475
E-mail zdenek.janousek@pardubickykraj.cz
<br>
V Pardubicích 4.ledna 2019
<br>
<br>
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst.1
a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů <,>
jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 59 odst.2 písm.c) zákona č.449/2001
Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“),v souladu s §
36 odst.1 zákona o myslivosti <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> každoroční termín sčítání zvěře na den 2.března 2019
<br> Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb,které se nacházejí v územní
působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br>
Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání
v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode
dne provedeného sčítání,je termín nového konečného sčítání stanoven na den 23 <.>
března 2019 <.>
<br>
Odůvodnění:
<br>
Sčítání zvěře má zásadní význam pro následné vypracování mysliveckých výkazů a
plánů,závazného statistického výkazu MYSL 1-01 a je výchozím podkladem pro odpovědné
hospodaření v honitbách.Státní správa myslivosti od všech uživatelů honiteb žádá zajištění
maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře,aby tyto výsledky byly řádným podkladem
pro celoroční myslivecké plánování.Státní správa myslivosti předpokládá u uživatelů
honiteb dobrou znalost stavů zvěře v průběhu celého ro...

Načteno

edesky.cz/d/2594411


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz