« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

105.pdf
Obec Hostašovice KEO-W 1.11.255 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 21.12.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.14
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.14
<br> Schváleno usnesením 1ZO-Us na zasedání dne 21.12.2018 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 1111 2 550 000,00 31 000,00 2 581 000,00XXXX0000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci *
<br> 1113 217 200,00 17 500,00 234 700,00XXXX0000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou *
<br> 1121 2 150 000,00 3 000,00 2 153 000,00XXXX0000 Daň z příjmů právnických osob *
<br> 1211 5 000 000,00 300 000,00 5 300 000,00XXXX0000 Daň z přidané hodnoty *
<br> 1334 7 000,00 1 600,00 8 600,0000000000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fon*
<br> 1335 1 325,60 100,00 1 425,6000000000 Poplatky za odnětí pozemků pln *
<br> 1340 351 000,00 2 000,00 353 000,00XXXX0000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př*
<br> XXXX 110 000,00 2 200,00 112 200,00XXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly *
<br> * PŘÍJMY - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
10 386 525,60 357 400,00 10 743 925,60
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 561 634,00 -100 000,00 461 634,00XXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
<br> XXXX 650 000,00 8 000,00 658 000,00XXXX2419 Ostatní záležitosti spojů *
<br> XXXX 292 500,00 16 700,00 309 200,00XXXX3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků *
<br> XXXX 500 000,00 -28 400,00 471 600,00XXXX3419 Ostatní tělovýchovná činnost *
<br> XXXX 200 000,00 40 000,...

Načteno

edesky.cz/d/2594245


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz