« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 14

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

105.pdf
Obec Hostašovice KEO-W 1.11.255 / Uc06y
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 21.12.2018
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č.14
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.14
<br> Schváleno usnesením 1ZO-Us na zasedání dne 21.12.2018 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> 1111 2 550 000,00 31 000,00 2 581 000,00XXXX0000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci *
<br> 1113 217 200,00 17 500,00 234 700,00XXXX0000 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou *
<br> 1121 2 150 000,00 3 000,00 2 153 000,00XXXX0000 Daň z příjmů právnických osob *
<br> 1211 5 000 000,00 300 000,00 5 300 000,00XXXX0000 Daň z přidané hodnoty *
<br> 1334 7 000,00 1 600,00 8 600,0000000000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fon*
<br> 1335 1 325,60 100,00 1 425,6000000000 Poplatky za odnětí pozemků pln *
<br> 1340 351 000,00 2 000,00 353 000,00XXXX0000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př*
<br> XXXX 110 000,00 2 200,00 112 200,00XXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly *
<br> * PŘÍJMY - změna hlavních
<br> závazných ukazatelů celkem
10 386 525,60 357 400,00 10 743 925,60
<br> VÝDAJE
<br> Rozpočet
před změnou Změna
<br> Rozpočet
po změněPar OrgPol Popis
<br> Úroveň
záv.ukazatelů
<br> XXXX 561 634,00 -100 000,00 461 634,00XXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
<br> XXXX 650 000,00 8 000,00 658 000,00XXXX2419 Ostatní záležitosti spojů *
<br> XXXX 292 500,00 16 700,00 309 200,00XXXX3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků *
<br> XXXX 500 000,00 -28 400,00 471 600,00XXXX3419 Ostatní tělovýchovná činnost *
<br> XXXX 200 000,00 40 000,...

Načteno

edesky.cz/d/2594245


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz