« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Schválený rozpočet MČ na rok 2019, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet MČ na rok 2019, formát    
Statutární město Brno,MČ Brno-|vanovice,Mácova 3,621 00 Brno
<br> Schválený rozpočet MČ Brno-Ivanovice na rok 2019
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> UZ ORG par.XXX XXXXX návrh v tis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4.1.12.NQĚUYĚŠ'ÉÍĚUĚPĚUÉÍÉK?.Qřfžrx2.9.53.-.<.> --.<.>.--.--.--.<.> ---.7.9?_.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5.339.-.--.-4197.N??YPÉĚĚUÍPÍUŠÉHŠ'ĚÍĚWQQPŘQÍ.<.>.--.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -€3.<.> 6.©4_ 68 3265 6330 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 300 Celkem přijaté transfery 7 763 -.---.13341P.?PJ?3€'$.Z.?-P.S.É1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5.0.---.<.>.13243 RQPJŠtÉ'Sš?PĚÍXÉP.Í.YŠ'Í€JDÉ09.902330330.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1 5.4.0.1345 RQPJŠĚĚKŽ:.E'PXÍQYŠQÉKŠPÉFÍĚX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1.0.1361 Správní poplatky 200 elkem daňové přĚmy 400.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1919.-------.---- '?ÍÍWEPÉÚŠTH.QPĚŠÚFKQ----.--.<.> -.-.<.>.<.>.--.--.-_--_____2.0.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2169.<.> ---.-.<.> ----- S.BJPJSČEUJPĚIPXEU??—?.9?.JJUX<EP_.SHPJ?.KÉQ___--.-.<.> -.<.> --___5_0_.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2.4.11 Za'eZItOSt'POSÍ _____-__-__18.0.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3.3.99.QštěšníšáJŠŽJÉQSJJ-MPD/_.<.>.____-.<.>.<.>.<.> -_.<.> _._.---.<.>._._.__3_2_0_.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.331.2.<.> „-.-_----.-SRPIĚPX'JÍÉÍĚÉUĚMmělqlřy.9?9€-.<.> --.-.<.>.--.<.> ---.---.___2.5.___________________ 6.111Šinngstm.í.s_tní.<.> sptá.v_v_-.<.>.<.> -.<.>.<.> __._.___-.<.>._-_.<.>.-.--.--___8_7_ 6310 Příjmy z fin.operací 1 Čelkem nedaňové pm 58— ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 846 Zveřejněno na úřední desce dne: 20.12.2018
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.20.12.2018
<br> Razítko a podpis osoby potvrzující zveřejnění:
<br> Statutární město Brno,MČ Brno-Ivanovice,Mácova 3,621 00 Brno Schválený rozpočet MČ Brno-Ivanovice na rok 2019
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2593735


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz