« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočtové opatření č.11/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.11/2018
Obec Horní Siivno KEO-W 1.11.2551 UcOGx
<br> Rozpočtové opatření č.11 I 2018 Zpracováno: 812019
<br> strana: 1 PŘUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně POPIS X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1111 000 910 000,00 6 000.00 915 000.00 Daň z příjmů iyzosob ze závč 2) 000000000 0000 0000 1112 000 15 000.00 ? 000,00 22 000,00 Daň z příjmů fyzosob ze samy 3) 000000000 0000 0000 1113 000 03 000.00 1 000.00 04 000,00 Daň z příjmů fyz.osob : kapifa' 4) 000000000 0000 0000 1121 000 ?50 000,00 20 000.00 TTD 000,00 Daň z příjmů právnid-(ých Osob 5) 000000000 0000 0000 1211 000 1 850 000,00 32 000,00 1 892 000,00 Daň 7.přidané hCrdnrJtyr 6) 000000000 0000 0000 1341 000 ? 000.00 300,00 ? 300,00 Poplatek ze psů ?) 000000000 0000 0000 1382 000 0.00 15,00 15,00 Zrušený odvod : loterií a podher krvýherhraopřístr 8) 000000000 0000 0000 1511 000 510 000.00 41 000.00 551 000.00 Daň z nemovitostí Paragraf 0000 celkem: 4 135 000,00 10? 315,00 4 242 315,00 * 9) 000000000 0000 2310 2111 000 350 000,00 5 000.00 355 000,00 Příjmy z poskywvaní služeb a výrobků Paragraf 2310 celkem: 350 000,00 5 000,00 355 000.00 Pitná voda * 10) 000000000 0000 3632 2132 000 0 000,00 200,00 6 200.00 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitých věcí a jejich Paragraf 3532 celkem: 5 000,00 200,00 5 200,00 Pohřebnictví * 11) 000000000 0000 3635 3121 000 0,00 45 000,00 45 000.00 Přijaté dan; na pořízení dlouhmajetku Paragraf 3535 celkem: 0,00 45 000,00 45 000,00 Územní plánování * 12) 000000000 0000 5111 2111 000 4? 003.00 —30 000.00 1? 003.00 Příjmy : poskytování služeb a výrobků Paragraf 5171 celkem: 47 003,00 „30 000,00 1? 003,00 Člnnost mistni spravy * Org: 0000 celkem: 4 538 003,00 12? 515,00 4 565 513,00 PŘÍJMY celkom 4 533 003,00 12? 515,00 4 555 513.00 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Poí ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 13) 000000000 0000 2310 5109 000 ?0 000,00 2 500,00 72 000,00 Nákup ostatních služeb — voda 14) 000000000 0000 2310 5171 000 ?0 000,00 18 000.00 05 000,00 OpravyI a udržování - voda Paragraf...

Načteno

edesky.cz/d/2592869

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz