« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Elcklrnl1iukýpudpi5- 13.12.2111!
<br> Ccriiflk:il._u_utmul podpisu : imeni.<.> JUDr'.<.> |_\\u_'n_rh1.-v.\la anl.<.> ' "gnum Quinn-nc.I'lnlui 3.3 cm'—
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD Hllililiiliiliiiili
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor územního plánování a stavebního řádu 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Čj: MSK 172888/2018 DSp.zn.: UPS/34538/2018/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXX Odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu Telefon: XXX XXX 552 Fax: 595 622 263 E-mall: posta©msk.cz Datum: 12.12.2018
<br> Veřejná vyhláška
<br> zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle 5 156 správního řádu poznamenané do spisu:
<br> Usnesení
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle 5 7 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdejsmh předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití 5 156 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> opravuje zřejmé nesprávnosti
<br> úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) ve znění aktualizace č.1,zpracovaného po vydání Aktualizace č.1 ZÚR MSK vydané usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.9/957 dne 13.9.2018,a doručeného veřejnou vyhláškou č.j.MSK 153468/2018 dne 21.11.2018,takto:
<br> rv;
<br> V textove casti úplného znění ZÚR MSK: V kapitole A.Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
<br> 1.V bodě 13.: — Text věty „Vytváření územních podmínek pro výsadbu zeleně,přednostně v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou OVZdUšÍ“ se vkládá za 1.větu tohoto odstavce a celý text pak zní: „Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a východní části kraje.Vytváření územních podmínek pro výsadbu zeleně,přednostně v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší.Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekre...

Načteno

edesky.cz/d/2592598

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz