« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a usnesení č. 2/2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení č. 2.pdf [0,25 MB]
Zápis o usnesení č.2
<br> z 2.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 19.12.2018 od 18:00 hod.v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce Program:
<br> 1.Zahájení a schválení programu
<br> 2 Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3.Projednání zápisu z posledního jednání 20
<br> 4 Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2019 a střednědobého výhledu obce Lodín na rok 2020-2021
<br> Schválení rozpočtu SMaSZ Lodín na rok 2019 a střednědobého výhledu SMaSZ Lodín na rok 2020-2021
<br> Projednání ceny stočného na rok 2019
<br> Projednání ceníku koupaliště a kempu na rok 2019
<br> Rozpočtové opatření
<br> Informace starosty
<br> 10.Diskuse
<br> S“
<br> PPONP“
<br> 1.Zahájení a schválení programu
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.Pan lng.Antoš vznesl nový návrh programu,prohodit bod programu č.6 a č.7.Bylo hlasováno <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2-1 bylo schváleno <.>
<br> \ 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX.Návrh zapisovatele: XXXX XXXXXXXX Návrh ověřovatelů zápisu: XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Petra Lajbnera a Moniku
<br> Dvořákovou.<.> Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2-2 bylo schváleno <.>
<br> \ 3.Projednánízápisu z posledního jednání 20
<br> Místostarostka přečetla zápis z minulého jednání ZO.20 vzalo na vědomí <.>
<br> 4.Schválení rozpočtu obce Lodín na rok 2019 a střednědobého výhledu obce Lodín na rok 2020-2021
<br> Návrh byl řádně vyvěšen od 22.11.2018 do 19.12.2018 a do dne konání 20 k němu nebylo nic namítnuto <.>
<br> Návrh usnesení: 20 na veřejném zasedání rozpočet obce na rok 2019 schvaluje jako vyrovnaný,v příjmech ve výši 29 074 000 Kč a výdajích ve výši 29 074 000 Kč.Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy v příjmech a výdajích.Závazn...

Načteno

edesky.cz/d/2591796

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz