« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vla
<br> ZÁPIS o výsnsoxu.vonms no zasTuPITstwvA osos 11
<br> ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu!
<br> ŠŠŠĚÉŠFQ'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._okres.?PFPY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.konaných ve dnech [dne].5:Ěg:.T.Š:ĚQ:ĚQĚ$.<.>.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebnich komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebnich komisi,která předaly výsledek hlasování 1 Seznam čisel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet voleňnich obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dbdatkú 341 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 193 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 193
<br> A) Siena & příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Pbčet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.1 - za TRVALÉ ROZVOJ OBCE
<br> l.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXX XXXXXXXXX XX X.XX Volební strana č.X - Právo na pitnou vodu a obnovu zdevastované obce z finančních rostředkú ČEZ a.s.1.XXXXX XXXXXX XX l.XX Volební strana č.X - Komunistická strana Čech a Moravy 1.XXXX XXX XX X.XX B) Jména.: příjmení'náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení vek Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 — ZA TRVALÝ ROZVOJ OBCE 1.XXXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX X.-Hana Vaněčková XX T.88 3.Jaroslava Hangová á3 8.42 €.XXXXX XXXXXXXXX XX X.X? volební strana č.X - Právo na pitnou vodu a obnovu zdevastované obce z finančních prostředků ČEZ &.s.l.“Oldřich Biel 49 A.31 2.Roman vanýš 53 3.30 3.Simona Manqová 33 2.27 4.XXXXXXX XXXXX 'XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XX Volební strana č.X _.Komnnistická strana Čech a Moravy 1.Běla Klištíncová- 45 2.36 2.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.a X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX X XXXXXX XXXXXX XX X.X
<br> XXXXXX — str.č.1
<br> vys ZÁPIS o výsrsnxu verze s...

Načteno

edesky.cz/d/2591765

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz