« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Návrh změny ÚPMB-Jaselské kasárny, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh změny ÚPMB-Jaselské kasárny, formát    
1
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
Kounicova 67,601 67 Brno
<br> ___________________________________________________________________________________
č.j.MMB/0000390/2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a) doručuje dle ust.§ 188 odst.3 ve spojení s ust.§ 50
<br> odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,a ust.§ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna celoměstského významu
<br> B1/16-CM - Areál Jaselských kasáren <.>
<br>
Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/16-CM bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br> v souladu s ust.§ 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
<br>
<br> od pondělí 7.1.2019 do pátku 22.2.2019
<br> v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360
<br> ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
Společné jednání v červnu 2018 neproběhlo po formální stránce řádně,a proto je z procesní opatrnosti
<br> opakováno <.>
<br> Po věcné stránce zůstává Návrh změny Územního plánu města Brna beze změny <.>
<br>
<br>
Návrh změny Územního plánu města Brna B1/16-CM vystavený v budově Magistrátu města Brna <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 7.1.2019 do 22.2 <.>
<br> 2019,a dále na internetové adrese:
<br>
<br> https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
<br> planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmena-b116-cm/navrh/
<br>
<br> V případě změny Územního plánu města Brna B1/16-CM se jedná o změnu celoměstskou,která řeší
<br> bývalý areál Jaselských kasáren – brownfield v centrální části města.Změna by měla umožnit realizaci
<br> investičního záměru na výstavbu obytného souboru s obchod...

Načteno

edesky.cz/d/2590907

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz