« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
Zborovská 11,150 21Praha 5,tel.: 257 280 488,fax: 257 280 150,brychtova@kr-s.cz,www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Číslo jednací: 162612/2017/KUSK-DOP/Bry Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> Vedoucí provozního úseku Závodu Praha
<br> Na Pankráci 56
<br> 140 00 PRAHA 4
<br>
<br> Spisová značka: SZ_149207/2017/KUSK
<br> Značka: DOP/Bry
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Praha: XX.XX.XXXX
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy pro rok 2019
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> provozu na pozemních komunikacích,dle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
<br> pozdějších předpisů,dále jen „zákon o silničním provozu“,na základě návrhu Ředitelství silnic
<br> a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 56,140 00 Praha 4,značka: 18237/18-21200-Von,obdržené
<br> zdejším úřadem 12.12.2018,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění,(dále jen „správní řád“) podle ust.§ 61 odst.4 a 77 odst.1 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu
<br> stanoví
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní
<br> informace vybranými obecnými schématy označujícími pracovní místa podle Technických
<br> podmínek TP 66 (III.vydání) na silnicích I.třídy ve správním obvodu Středočeského kraje pro
<br> vybrané,nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením a opravami
<br> pozemních komunikací takto:
<br> 1.Schémata použitelná po ohlášení zdejšímu Odboru dopravy:
<br>
<br> schéma č.B/1,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/9,B/10,B/11,B/13,B/14.3,B/24,B/25.1,B/25.2 a B/25.3
<br> dle části B Technických podmínek TP 66 - označení pracovních míst v obci
<br> schéma č.C/1,C/2,C/3,C/4,C/5,C/6,C/7,C/8,C/11,C/12,C/13 a...

Načteno

edesky.cz/d/2589968

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz