« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Rozpočet na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019/2
Dstatníčinnosti a příspěvky celkem __
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Hlásná Třebaň dne: 13.12.2018
<br> Vyvěšeno dne: 4.1.2019
<br> Sejmuto dne: 31.12.2019
<br> lng <.>
<br> Základní školy 3113 160 000 Knihovna 3314 33 000 Kultura 3399 280 000 Tělovýchovná činnost 3419 876 000 Osvětlení 3631 590 000 Zdravotně postižení 3543 5 000 Pohřebnictví- hřbitov 3632 300 000 Územní plánování 3635 250 000 Komunální služby a územní rozvoj 3639 1 037 000 Nebezpečný odpad a velkoobjemový 3721 120 000 Sběr a svoz komunálního odpadu - popelnice 3722 895 000 Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný 3723 330 000 Sběr a svoz ostatních odpadů + BIO 3725 60 000 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň 3745 182 000 Pečovatelská služba 4351 547 600 Raná péče o rodiny s dětmi 4371 5 000 Ochrana obyvatelstva 5512 2 000 Podpora krizového řízení 5274 70 000 Bezpečnost a veřejný pořádek - policie 5311 250 000 Požární ochrana 5512 197 000 Zastupitelstvo obce 6112 1 953 500 Volby 6115 40 000 Místní správa (včetně zaměstnanců úřadu) 6171 1 311 000 Výdaje : finančních operací 6310 13 000 Pojištění 6320 60 000 Platby daní a poplatky kraj <.>,obcím a st.f 6399 170 000
<br> 21 000
<br> máš Snopek
<br> Starosta obce Hlásná Třebaň
2019/1
OBEC HLÁSNÁ TŘEBAN
<br> Karlštejnská čp.150 267 18 Karlštejn
<br> ROZPOČET OBCE HLÁSNÁ TŘEBAN NA ROK 2019 — SCHVÁLENÝ
<br> Daňové příjmy ' o 14 960 000 Ostatní příjmy 0 2 288 000 Odpadní vody 2321 1 176 000 Ostatní Kultura 3349 15 000 Záležitosti kultury a církvi a sdělovacích prostředků 3399 15 000 Pronájem nebytových prostor 3613 6 000 Pohřebnictví (nájem,služby) 3632 63 000 Komunální služby a územní rozvoj 3639 35 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 44 000 Komunální odpadyr - tříděný odpad 3725 250 000 Pečovatelská služba.<.> 4351 20 000 Činnost místní správy 6171 22 000
<br> Finaynčnípříjm(ůrokydivídendy) _____ _ _ _ _ __ 14200 _
<br> Zvířata 1014 25 000 Komunikace 2212 2 120 000 Chodníky a prostranství _ 2219 1 890 000 Bezpečnost silničního provozu 2223 50 000 Dopravní obslužnost veř.Služby 2292 50 000 Pitná voda 2310 200 000 Odpadní vody _ 2321 2 682 000 Vodní toky úprava 2333 1 260 000 Mateřská škola 3111 702 000

Načteno

edesky.cz/d/2587790

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz