« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE
<br> ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Skroupova 18,30613 Plzeň
<br> Vaše č.j.: 2018/08714
<br> Ze dne: 14.12.201 & l_vOdama Plzeň a.s.Naše č.j.: PK—DSHi14218/18 Malostranská 2 Spis.zn.: ZNi3429/DSHI18 32600 Plzeň Počet listů: 2 IČ 25205625
<br> Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1x dokumentace DIO
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXX Tel.: XXXXXXXXX E-mail: olqa.rihova©plzenskv—krai.cz Datum: 2.1.2019 VEREJ NA VYHLASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu právnické osoby společnosti Vodárna Plzeň a.s <.>,se sídlem Malostranská 2,32600 Plzeň,íČ 25205625 ze dne 14 12.2018
<br> stanoví
<br> vsouladu s ustanovením š 77 odst.1) písm.b) zákona o silničním provozu,po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie,tj.Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Plzeň- venkov,dopravni inspektorát,ze dne 30 11.2018,pod č.<.> j: KRPP- 176353- 2/ČJ- 2018 031106-46,následující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — na silnicích I.třídy,na úngmí Plzeňského kraje,za účelem označeni pracovního místa (úseku) na pozemních komunikacích,tj.silnice í.tř <.>,zdůvodu stavebních prací — na Odstraňování havarijního stavu na vodovodních řádech a kanalizačních sběračích v Obci a mimo obce a následné povrchové úpravy pro území okresů Plzeň-sever a Plzeň -jíh <.>
<br> 1) Dotčený úsek: silnice I.třídy na území okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih (pro obce: Třemošná
<br> Horni Bříza,Kaznějov,Rybnice,Plasy,Hadačka- -Výrov,Kralovice,Vysoká Libyně,Chotíkov,Úněšov,Číhaná,Bezvěrov,Sulkov,Lině,Zbůch Stod)
<br> E-meil: posta©plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 708...

Načteno

edesky.cz/d/2587682

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz