« Najít podobné dokumenty

Obec Vitín - Zápis z 3. jednání zastupitelstva obce Vitín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vitín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis č.3
<br> z jednání Zastupitelstva obce Vitin ze dne 18.12.2018
<br> Přítomni: zast.Havlova J <.>,V.Sýkora,M.Jára,Bc.Vaněk ] <.>,Vaněk P <.>,zast.Ing.Mgr.Honzova A <.>,XXXXXX M.Omluven: zast.Tomandlová,Mgr.Starczewski <,>
<br> Program jednání: 1.) Zahájení,určení ověřovatelů zápisu,zapisovatele 2.) Schválení programu jednání 3.) Kontrola úkolů 2 min.jednání zastupitelstva 4.) Rozpočtové opatření č.8 S.) Rozpočtové provizorium na rok 2019 6.) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021.7.) Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy S.) Smlouva Rumpold * dodatek ke sml.č.13 9.) Různé 10.) Usnesení — závěr
<br> Adl) Jednání Zastupitelstva obce Vitín zahájila starostka Havlová J.v 19.00 hodin,přivítala všechny přítomné zastupitele Ověřovateli zápisu byli určeni zast.V.Sýkora,M.Jindra,Zápis vyhotoví: Havlová
<br> Ad2) Program jednání Program jednání schválen jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli <.>
<br> Ad3) Kontrola úkolů z XXX.jednání zastupitelstva Z minulého jednání byly uloženy dva úkoly.l) Poptání konkurenčních firem na svoz odpadu — úkol trvá (zast.Honzova) 2) Nechat zpracovat cenové nabídky na multifunkční tiskárnu — úkol splněn
<br> Ad4) Rozpočtové opatření č.8 Rozpočtovým opatřením dojde v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závaz.ukazatelů rozpočtu.Příjmy se zvýší o částku 383.298,- a výdaje se sníží o částku — 377.702,00 Kč.Financování z výsledku hospodaření min.let — 761.000,- Kč ( viz.přiložený návrh).Hlasování: pro 7 zast <.>,proti 0,zdržel se 0
<br> AdS) Rozpočtové provizorium Starostka předložila návrh rozpočtového provizoria pro rok 2019.Zastupitelstvo obce Vitín ve smyslu 5 13 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,schvaluje návrh rozpočtového provizoria hospodaření obce v období od 1.1.2019 do schválení rozpočtu obce na rok 2019 takto: v tomto období budou čerpány prostředky na provozní výdaje do částky 900.000,- Kč a investiční výdaje do výše 30...

Načteno

edesky.cz/d/2586479

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vitín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz