« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Obec Lesná
IČO: 00378020
<br>
<br>
PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA NA ROK 2019
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet obce Lesná na rok 2019 nebude schválen do 31.12.2018 <,>
bude se financování obce až do schválení rozpočtu řídit podle zákona 250/2000
Sb.(§13),o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění rozpočtovým
provizoriem,jehož pravidla stanovuje zastupitelstvo obce takto:
<br> Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem
předchozího roku,navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené
kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.Výjimku z pravidla lze
uplatnit u výdajů vynaložených prokazatelně v případě mimořádné havarijní situace
<br> Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce pro rok
2019 po jeho schválení <.>
<br> Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 byla schválena na zasedání zastupitelstva
obce Lesná dne 07.12.2018 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXX XXXXXXX
<br> Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2586038

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz