« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Rozpočet obce Lodín na rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Lodín na rok 2019.pdf [0,24 MB]
Rozpočet Obce Lodín na rok 2019
<br> P'íimy Skutečnost k Rozpočet 31.10.2018 v Rozpočet su 5 2018 v tis.Kč tis.Kč 2019 v tis.Kč Text daňové příjmy,dotace 24 579,00 22 907,66 26 723,00 231 1032 500,00 592,04 670,00 příjem z hospodaření z lesů 231 2310 18,00 17,13 18,00 příjmy z podílu na zisku a dividend-VAK 231 2329 150,00 180,31 300,00 stočné 231 3399 10,00 0,00 10,00 příjmy z obecního plesu 231 3612 400,00 335,61 404,00 pronájem obecních bytů 231 3613 55,00 49,39 60,00 pronájem nebytových prostor 231 3632 1,00 0,35 1,00 pohřebnictví 231 3639 72,00 0,28 160,00 příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 231 3725 80,00 53,13 100,00 EKO-KOM - zneškodnění komunál.odpadu 231 3726 0,50 0,00 1,00 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 231 6171 411,00 380,77 446,00 činnost místní správy,Splátky RD 231 6310 200,50 3,49 181,00 příjmy z úroků PŘÍJMY CELKEM 26 477,00 24 520,16 29 074,00
<br> třída 1 24 474 50 22 748 26 611 00 třída 2 1 679 50 1 446 50 2 025 00 Nedaňové
<br> třída 3 240 00 183 28 353 00 m třída 4 83 00 142,15 85 00 P dotace celkem 477 24 07
<br> Výdaje 231 1014 10,00 14,56 20,00 útulek pro psy 231 1031 50,00 1,30 50,00 pěstební činnost- lesy 231 1032 125,00 329,45 365,00 činnost v lesním hospodářství-těžba,vyžlnání 231 1036 12,00 16,00 26,00 správa v lesním hospodářství 231 1037 82,00 0,00 52,00 údržba lesních cest 231 1039 50,00 12,06 50,00 poradenské služby - lesy 231 2115 150,00 0,00 150,00 úspora energiía obn.zdrojů- FVE 231 2212 735,00 24,22 740,00 komunikace 231 2219 1 000,00 11,60 3 050,00 chodníky,zpevněná plocha 231 2221 50,00 0,00 50,00 činnost autobusové dopravy 231 2310 200,00 1,70 203,00 pitná voda,posileni požární vody v Janatově 231 2321 42 805,00 25 525,01 4 270,00 čistírna odpad.vod-el.energie;s|užby,opravy,inves.231 2341 150,00 304,27 400,00 oprava,odbahnění,čištění rybníku,rozbor vody 231 3111 60,00 4,89 40,00 příspěvky MŠ 231 3113 30,00 0,00 20,00 příspěvky 28
<br> 231 3133 10,00 0,00 10,00 příspěvek dětský domov 231 3314 58,00 29,26 68,00 kni...

Načteno

edesky.cz/d/2585546

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz