« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vepřová na roky 2020- 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vepřová na roky 2020 - 2021
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> 2020 2021
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 100 000 1 150 000
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 31 000 31 500
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 122 000 122 500
<br> 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 150 000 1 150 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 500 000 2 500 000
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fond 1 100 1 100
<br> 1340 Poplatek za provoz systému KO 160 000 170 000
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 000 4 000
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 32 000 32 000
<br> 1361 Správní poplatky 2 500 2 500
<br> 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her 31 000 31 000
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 252 000 252 000
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 385 600 5 446 600
<br> 4*** NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 87 000 87 000
<br> 4*** Přijaté dotace 140 000 140 000
<br> PŘIJATÉ DOTACE 227 000 227 000
<br> 1019 Ost.zem.činnost/Příjmy z pronájmu pozemků 51 300 51 300
<br> 1031 Pěstební činnost/Příjmy z poskytování služeb 20 000 20 000
<br> 2144 Ostatní služby/Příjmy z prodeje zboží 10 000 10 000
<br> 2310 Pitná voda/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 410 000 410 000
<br> 3113 Základní škola/Příjmy z pronájmu 22 800 22 800
<br> 3419 Ost.tělovýchovná činnost/Příjmy z pronájmu 2 500 2 500
<br> 3639 Příjmy z prodeje pozemků 100 000 500 000
<br> 3727 Prevence vzniku odpadů/EKO-KOM 67 000 67 000
<br> 6171 Činnost místní správy/Příjmy z ost.Činnosti 10 000 10 000
<br> 6310 Příjmy z finanč.operací/Příjmy z pronájmu 96 000 96 000
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 789 600 1 189 600
<br> 8115 (POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z MINULÝCH LET) 1 000 000 1 000 000
<br> 8113/8123 splátky úvěru 1 000 000 1 000 000
<br> FINANCOVÁNÍ (+) ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ 0 0
<br> POUŽITÉ PŘÍJMY CELKEM 6 402 200 6 863 200
<br> 1031 Obecní les 30 000,00 30 000,00
<br> 2144 Ostatní služby 15 000,00 15 000,00
<br> 2212 Silnice 60 000,00 60 000,00
<br> 2292 Dopravní obslužnost 120 000,00 120 000,00
<br> 2310 Pitná...

Načteno

edesky.cz/d/2585514

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz