« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Schválený rozpočet Obce Vepřová na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Schválený rozpočet Obce Vepřová na rok 2019
<br> (závazný ukazatel funční členění)
<br> Příjmy rozpočtu 2019 (v Kč)
<br> XXXX XXX Text Rozpočet XXXX
<br> XXXX Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 400 000
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 25 000
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 125 000
<br> 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 042 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000
<br> 1335 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 1 000
<br> 1340 Poplatek za provoz systému komunálních odpadů 154 500
<br> 1341 Poplatek ze psů 4 400
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 2 000
<br> 1361 Správní poplatky 2 300
<br> 1382 Odv.z loterií a pod.her kromě z výh.hr.přístrojů 30 000
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 230 000
<br> 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 84 200
<br> 1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj 51 000
<br> 1031 Pěstební činnost 160 000
<br> 2144 Ostatní služby 200
<br> 2310 Pitná voda 400 000
<br> 3113 Základní školy 22 800
<br> 3419 Ost.tělovýchovná činnost 2 600
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 200 000
<br> 3727 Prevence vzniku odpadů 58 000
<br> 6171 Činnost místní správy 23 400
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 51 400
<br> 8115 Finanční prostředky z minulých let 5 000 000
<br> 12 869 800
<br>
<br> Výdaje rozpočtu 2019(v Kč)
<br> Para Text Rozpočet 2019
<br> 1031 Pěstební činnost 62 000
<br> 2144 Ostatní služby 10 000
<br> 2212 Silnice 823 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost veř.službami 118 000
<br> 2310 Pitná voda 727 000
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 50 000
<br> 2334 Revitalizace říčních systémů 11 500
<br> 3113 Základní a mateřská škola 437 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 5 000
<br> 3326 Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult.<.>.17 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 7 500
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 41 000
<br> 3419 Ost.tělovýchovná činnost 40 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 068 800
<br> 3636 Územní rozvoj 6 668 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.15 000
...

Načteno

edesky.cz/d/2585513


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz